Stormløb mod rabatter på byggematerialer

Med en ny domstolsafgørelse i hånden blæser Konkurrencestyrelsen nu til et målrettet angreb mod de omstridte rabatordninger på markedet for byggematerialer.
Efter flere års tilløb, blæser konkurrencemyndighederne nu til angreb mod de omstridte rabatordninger på byggematerialer. Konkurrencestyrelsen vil bruge en ny afgørelse fra Østre Landsret som juridisk rambuk til at gribe ind over rabatordningerne én for én i bestræbelserne på, at åbne det danske marked for byggematerialer for mere konkurrence. »Vi har et problem med manglende konkurrence på byggematerialer herhjemme. Med afgørelsen er der afgjort fjernet en sten på vejen for, at vi nu kan iværksætte en ekstra indsats og gribe ind over for lignende bindinger mellem leverandører og grossister. Vi går til angreb på de ting, der har fået markedet for byggematerialer til at stivne,« siger kontorchef Sven Westh fra Konkurrencestyrelsen. Problematikkens kerne er de særlige rabatordninger mellem leverandører af byggematerialer og eksempelvis el-grossister og trælasthandler. Rabatordningerne betyder, at jo mere man køber hos leverandøren jo større rabat får man.
Uden relation til omkostninger Problemet er, at rabatterne er uden relation til omkostningerne, og derfor vurderer myndighederne, at der er tale om en konkurencebegræsende binding mellem aktørerne inden for byggematerialer. »Der kan altid forekomme kvantumrabatter, men man må forlange, at rabatterne står i forhold til omkostningerne. Det er ikke tilfældet. Konsekvensen er, at andre holdes ude fra markedet, fordi skulle nogen drømme om at købe et nyt produkt, så skal den nye leverandør kunne tilbyde en meget, meget lav pris for at kunne konkurrere,« siger Sven Westh. Det er flere gange dokumenteret, at byggematerialer er markant dyrere i Danmark end i landene rundt om os. I den konkrete sag har Østre Landsret stadfæstet Konkurrencerådets indgreb over for Lauritz Knudsen rabataftaler med el-grossisterne. Lauritz Knudsen producerer elmateriel og har særligt en stærk stilling på markedet for stikkontakter i Danmark. Konkurrencerådet mente, at rabatsystemet fungerede på en måde, så el-grossister fik så store rabatter for at placere ordrer samt forudbestille hos Lauritz Knudsen, at andre aktører på stikkontaktmarkedet i realiteten blev holdt helt ude. Dermed misbruger Lauritz Knudsen sin dominerende markedsposition. Den klare dom overrasker Lauritz Knudsens administrerende direktør, Carl Trock. »Det er en meget klar frifindelse. Det er jeg rystet over som dansk industrimand. Vores sag gik på det principielle i, om man får en grundig behandling, når man ryger ind i konkurrencemyndighedernes maskineri,« siger Carl Trock til Ritzau. LK har nu 14 dage til at afgøre, om sagen skal ankes til Højesteret. En væsentlig del af retssagen har handlet om, hvor meget Konkurrencestyrelsen skal dokumentere i deres undersøgelser til Konkurrencerådet. »Man kan altid undersøge mere, men skal vi rundt i hele Europa for at undersøge hver enkelt sag, lammes vi af for høje beviskrav. Afgørelsen slår fast, at der er grænser for, hvor mange sten der skal vendes for, at man kan drage en konklusion,« siger Sven Westh. Konkurrencerådets afgørelse tilbage i 2000 satte en stopper for rabatsystemet, men Lauritz Knudsen ankede rådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet, der i maj 2002 stadfæstede afgørelsen. Lauritz Knudsen indbragte derpå sagen for landsretten. Der er i Danmark kun er én leverandør af stikkontakter, nemlig Lauritz Knudsen, som sidder på 95 procent af markedet. Det betyder, at stikkontakter i Danmark er dobbelt så dyre som i for eksempel Tyskland. Når Lauritz Knudsen sælger for 100 kr., tjener virksomheden 32 kr. på driften. Det er mere end Novo Nordisk og William Demant tjener på videntunge produkter som medicin og høreapparater. Senest har Konkurrencestyrelsen sammen med Sikkerhedsstyrelsen presset på for reel konkurrence på markedet for stikkontakter med bebudede ændringer af de særlige danske standarder for elmateriel.
Kilde: Berlingske Tidende

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.