RotterSkadedyr

Rotter på loftet? Eller i lejligheden?

Rotteplagen er desværre stigende i disse år. Det er blandt andet en konsekvens af de mange store byggerier i storbyerne. Det har den kedelige effekt, at rotterne søger mere og mere ind i lejligheder og boliger. Læs mere om hvordan du skal forholde dig til rotteproblemerne og hvad du kan gøre, hvis du opdager rotter.

Rotter bringer sygdomme

Udover at ødelægge rørledninger, mure, og hvad de ellers møder på deres vej, er rotterne desværre også smittebærere. Det betyder, at man som lejlighedsejer skal tage problemet med rotter meget mere alvorligt end hvis der blot er tale om mus. Rotter er smittebærere og kan bære rundt på over 50 sygdomme, som mennesker kan blive smittet af. Den værste – Weil’s Sygdom – er decideret dødelig for mennesker, hvis man skulle blive smittet med den. Derfor er det faktisk også ulovligt at udføre rottebekæmpelse på egen hånd. Konstaterer man rotter, skal man enten kontakte kommunen, der kommer og tager sig af de mest akutte sager eller en privat skadedyrsbekæmper.
Smittefaren ved rotter forekommer ikke kun ved fysisk kontakt med selve dyret. Rottens ekskrementer og urin kan også overføre sygdomme. Hvis rotten befinder sig inde i lejligheden, er chancen for, at den har sjatpisset rundt omkring desværre stor. Rotters syn er nemlig dårligt, så de orienterer sig ved hjælp af lugtesansen, og kan finde rundt ved hjælp af urinstanken. På grund af smittefaren bør alle madvarer, der har været i kontakt med rotteurin smides ud.

Rottebekæmpelse er ikke et gør-det-selv projekt

Der er flere grunde til, at rottebekæmpelse bør overlades til de professionelle. Først og fremmest er det ulovligt at bekæmpe rotterne på egen hånd. For det andet har boligejere ikke adgang til effektive metoder at bekæmpe rotterne på. Rottegift er for eksempel en decideret dårlig ide. Giften er både dårlig for miljøet, og man risikerer, at andre dyr ved et uheld kommer til at indtage det – Men giften kan faktisk også give dig store problemer i lejligheden. Rottegift er ikke en øjeblikkelig dræber, som eksempelvis en musefælde. Giftens virker først efter lidt tid. Det betyder med andre ord, at rotten har alle muligheder for at kravle ind i sit gemmested imellem væggene eller under gulvet, og dø der. Så har man pludselig et problem med rotter, der ligger og går i forrådnelse på steder, der er svært tilgængelige. Det kan medføre store lugtgener i lejligheden.

Kom rotten i forkøbet

Selvom man for alt i verden ikke bør bekæmpe rotterne på egen hånd, kan man godt forebygge mod rotter. Rotter er notorisk kendte for at kunne bide sig igennem det meste, så det er umuligt at sikre sig 100% mod dem – men man kan gøre det sværest muligt for dem at komme ind. Det gør man for eksempel ved at sørge for at have fastskruede metalriste på alle nedløbsrør og ventileringskanaler.

Ellers er det en god ide, at hele ejerforeningen tager sine forholdsregler, inden rotterne kommer. Det kan gøres ved at få opsat rottespærrer i de kloakrør, der fører ind i foreningen. En rottespærre holder rotterne ude af foreningens rør, og man nedsætter risikoen for at rotterne kommer ind i lejlighederne betragteligt. Det kan på sigt være en god forretning, da det er billigere at rottesikre, end det er at rottebekæmpe.

Fakta om rotter:

  1. Rotter kan være over 40 centimeter lange, hvoraf halen udgør omtrent halvdelen af længden.
  2. I Danmark er det primært brune rotter, der er problemer med.
  3. Rotter er smittebærere, og kan overføre alvorlige sygdomme til mennesker.
  4. Alle madvarer, der har været i kontakt med rotter skal kasseres.
  5. Man må ikke bekæmpe rotter selv.
  6. Rotter kan komme igennem et hul på størrelse med en 2-krone.
Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.