EjerboligmarkedEjerlejlighedKøbenhavnPrisstigninger

Prisstigninger på ejerlejligheder fører til skærpet overvågning

Prisen på ejerlejligheder har længe været opadgående, og især i København har der i 2015 været store prisstigninger. Dette har medført bekymringer fra flere sider, om hvorvidt Danmark er på vej ind i en ny boligboble. Finansministeriet vurderer dog, at dette ikke er tilfældet, da hovedstadens prisstigninger kan forklares af blandt andet den store mængde tilflyttere, der længe har været i København. Læs mere her om prisstigningerne, og hvad forventningerne er til boligmarkedet i 2016.

Stigende lejlighedspriser landet over

For de danske lejlighedsejere, er boligsektionen i landets aviser i øjeblikket fornøjelig læsning. Her kan man stort set over hele linjen se stigende efterspørgsel og priser på ejerlejlighederne, hvorfor ejerlejlighedernes værdi også er stigende og mange får friværdi i lejlighederne. Prisstigningerne ses over hele landet, men er dog mest udtalt i Danmarks storbyer. I København er ejerlejlighedspriserne, ifølge Information, således steget med 25% over det seneste år.

Bekymring at spore

De store prisstigninger på lejlighederne i hovedstaden har ført til bekymrede miner hos både Nationalbanken og Finanstilsynet. Nationalbanken har pointeret, at den måde projektlejligheder i København i dag efterspørges og sælges før de er byggede, minder om noget man så før den sidste boligboble. Dette har medført, at Finanstilsynet vil skærpe overvågningen af boligmarkedet. Finanstilsynet er, ifølge Politiken, bekymrede for, at det glohede ejerlejlighedsmarked i de store byer gør, at bankerne låner flere penge ud til køberne end deres indkomster berettiger. Ifølge John Norden, som er administrerende direktør hos Mybanker, er denne mistanke ikke ubegrundet. Han udtaler i samme forbindelse: ”Hvor bankerne tidligere tillod kunderne at låne husstandsindkomsten gange 3,5, når de købte bolig, hedder det i dag snarere husstandsindkomsten gange fire.”

Prisstigningerne i København kan forklares

De stigende priser på ejerlejligheder og boliger i København kan dog langt hen ad vejen forklares af logiske faktorer, der påvirker boligmarkedet. Først og fremmest er der, og har der igennem lang tid været, en stor mængde tilflyttere til København, hvilket naturligvis påvirker efterspørgslen på lejlighederne. Ligeledes har vi i 2014 og 2015 haft et rekordlavt renteniveau, der har gjort det særdeles attraktivt at købe bolig, da man har kunnet låne penge i banken til en lav rente. Finansministeriet mener da heller ikke, at de stigende priser, skyldes en kommende boligboble. I en redegørelse over prisstigningerne skriver Finansministeriet således: ”Selv om priserne på ejerlejligheder er steget markant i de seneste år, vurderes priserne i København fortsat at have et niveau, der er i overensstemmelse med den underliggende økonomiske udvikling”.

Lavere prisstigninger i 2016

Ifølge Bolius forventes det, at prisstigningerne i 2016 vil blive lavere, end de stigninger vi har set i 2015. Grunden til dette er, at flere af boligmarkedets forskellige parter forventer, at renteniveauet vil stige i 2016. Dermed vil det blive dyrere at låne penge i banken til at finansiere boligen. Dette vil medføre, at prisstigningerne ikke bliver lige så voldsomme, som de i år har været. Det er dog vigtigt at tage forbehold for at renteniveauet er utroligt vanskeligt at forudsige, hvorfor intet er 100% sikkert – Derfor er det nærmere at betragte som en prognose af, hvad markedets aktører forventer.

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Ejerportal.dk. Løbende skriver hun artikler om ejerboligmarkedet, lånemuligheder og gode råd til bestyrelser i landet ejerboligforeninger.
Skriv en kommentar