Ny lov om skøder

Den 1. juli trådte en ny lov i kraft, som bl.a. indebærer at ejendomsmæglerne nu først må tilbyde køberne at skrive skøder, når fortrydelsesfristen er udløbet. Lov om omsætning af fast ejendom trådte i kraft den 1. juli og de væsentligste ændringer omfatter:
• Oprettelse af et særligt disciplinærnævn for ejendomsmæglere• En øget oplysningspligt fra ejendomsmæglerne om f.eks. økonomisk eller personlig interesse i relation til købers finansiering, forsikring eller andre ydelser i forbindelse med ejendomshandlen• Alle kan eje en ejendomsformidlingsvirksomhed. Det er dog kun ejendomsmæglere og advokater, som må varetage formidlingsopgaverne• Nye regler for budrunder herunder om ret til oplysning om afgivne bud• Mæglere må først tilbyde at skrive skøder, når købers fortrydelsesfrist er udløbet
Kilde: Retsinformation

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.