Nationalbanken: Boligejere bidrager til vækst

En analyse af boligejernes rentefølsomhed viser, at renteudgifter til realkreditlån i gennemsnit vil stige med 1,2 pct. af husholdningens bruttoindkomst ved en rentestigning på 1 procentpoint. For en familie med en husstandsindkomst på 500.000 kr. betyder det, at renteudgifter til realkredit før skat vil stige med ca. 6.000 kr. Der er dog stor spredning, og for nogle boligejere vil renteudgifterne stige med mere end 3 pct. af deres bruttoindkomst. “Husholdningernes gode økonomiske situation har bidraget betydeligt til den stærke økonomiske vækst. Der er udsatte grupper af husholdninger, men set under ét udgør udviklingen i boligejernes rente-følsomhed ikke en trussel mod det finansielle systems funktion og dermed den finansielle stabilitet” slutter Nils Bernstein.
Kilde: Nationalbanken

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.