Milliarder at hente på øget udlicitering

En undersøgelse fra DI har vist, at de københavnske skatteydere kunne spare mindst 237 mio. kr., hvis kommunen i højere grad ville udlicitere de offentlige opgaver. På landsplan vurderes det, at hvis alle kommuner kunne nå en udliciteringsgrad på 25 procent, ville der årligt kunne spares omkring 2,5 mia. offentlige kroner. I dag ligger København på knap 9 procent, mens kommunernes gennemsnit ligger på 12 procent. – De kommunale selskaber har store konkurrencemæssige fordele, da de ikke som Dansk Byggeris medlemmer skal hente finansiering på det frie marked, ligesom de heller ikke kan gå konkurs. Dermed ville det påføre det private erhvervsliv en urimelig konkurrence, hvis de nye kommuner ikke benytter muligheden for at lade private virksomheder løse de naturlige opgaver, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Jens Klarskov.
Kilde: Licitationen forsiden, side 2 og kommentar side 4

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.