Lettere at leve op til energikrav

Energiforbruget i nyt byggeri skal reduceres med 25 pct. Derfor lancerer Erhvervs- og Byggestyrelsen i dag en elektronisk eksempelsamling, der hjælper ingeniører, arkitekter og håndværkere med at leve op til kravene i de nye energibestemmelser.
Som en særlig service til byggeriets parter udbygges det elektroniske bygningsreglement nu med en eksempelsamling, der illustrerer nogle af de løsninger, en bygherre kan vælge for at leve op til de nye energikrav. Eksempelsamlingen viser også løsninger på nogle af de problemstillinger, der er knyttet til at bygge nye bygninger med lavt energiforbrug.  På nuværende tidspunkt dækker eksempelsamlingen en-familie huse og rækkehuse. Med tiden vil den blive udbygget til også at omfatte større bygninger, som fx kontorer, skoler mm. Herudover vil eksempelsamlingen også komme til at omfatte energimæssige forbedringer i eksisterende bygninger.  Eksempelsamlingen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med en lang række offentlige og private aktører inden for byggeriet. Bygningsreglementet og energibestemmelserne er et vigtigt arbejdsredskab, når ingeniører, arkitekter, entreprenører og håndværkere indleder en byggesag. Bygningsreglementet indeholder bl.a. krav til byggeriets indretning, konstruktion, isolering og brandsikring. De nye energibestemmelser træder i kraft den 1. april 2006. Du kan finde bygningsreglementet og den elektroniske eksempelsamling på: http://www.ebst.dk/eksempel/0/40/0

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.