håndværkerfradragrenovering

Lejlighedsejere kan også få håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget er netop blevet genindført, og derfor kan lejlighedsejere nu opnå fradrag, når lejligheden skal renoveres eller på anden måde kræver håndværkerarbejde. Læs mere her om, hvordan håndværkerfradraget gælder for ejerlejligheder, og hvad man som lejlighedsejer skal være opmærksom på.

Den resterende del af 2015 er et rigtigt godt tidspunkt at få foretaget renoveringer i lejligheden, hvis man går og overvejer dette. Grunden er, at lejlighedsejere i år kan udnytte håndværkerfradraget og opnå besparelser ved håndværkerarbejde udført i lejligheden. Desuden er der også mulighed for at indberette håndværkerarbejde, som er blevet udført i lejligheden tidligere på året, da det genindførte håndværkerfradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2015.

Håndværkerfradrag henvender sig ikke kun til villaejere

En almindelig misforståelse blandt mange lejlighedsejere er, at håndværkerfradraget kun henvender sig til folk, der bor i villakvarterer og parcelhuskvarterer. Der er nemlig i høj grad noget at komme efter for lejlighedsejere, som overvejer at renovere. Mange håndværkerydelser udført i lejligheder er nemlig fradragsberettigede. Det gælder blandt andet malerarbejde, eller hvis man skal have lavet nyt køkken eller badeværelse, og en lang række andre ydelser. Man kan finde en uddybende liste over de ydelser, der er fradragsberettigede på SKATs hjemmeside eller du er velkommen til at læse mere om ydelserne dækket af fradraget i vores artikel her. Det er desuden en rigtig god idé at få udført påtænkt håndværkerarbejde i 2015, da reglerne om håndværkerfradraget ændres ved årsskiftet. I 2016 vil håndværkerfradraget således udelukkende være øremærket til ’grønne renoveringer’. Dermed vil ydelser såsom malerarbejde, gulvslibning, nyt køkken osv., ikke længere være fradragsberettigede opgaver. Fradraget på håndværkerarbejde er ligeledes højere i 2015 end det kommer til at blive i 2016. I 2015 kan man få op til 15.000 kroner i fradrag pr. person pr. år. Fra 2016 bliver fradraget på håndværkerarbejde sænket til maksimalt 12.000 kr. pr. person pr. år. Det forventes, at man fra oktober kan indberette sit håndværkerfradrag for 2015 på SKATs TastSelv-service.

Man skal have bopæl i lejligheden for at være fradragsberettiget

En vigtig note, hvis man er interesseret i at benytte håndværkerfradraget er, at det er et krav, at man har bopæl i den lejlighed for håndværkerarbejdet udføres. Dermed kan lejlighedsejere, som lejer deres lejlighed ud ikke selv opnå håndværkerfradrag. Men lejere af lejligheder kan faktisk godt opnå håndværkerfradrag, på arbejde udført i deres bopæl. Er lejligheden et forældrekøb, kan det således komme ens barn til gode, da barnet er berettiget til håndværkerfradrag, hvis der foretages renoveringer i lejligheden.

Teoretisk set, kan ejerforeningen også benytte håndværkerfradraget i forbindelse med store fællesrenoveringer. Det kræver dog, at den enkelte ejer fakturerer individuelt for sin del af renoveringen, og desuden er det et krav, at alle ejere har bopæl i foreningen. På grund af de komplicerede regler på området bliver håndværkerfradraget i praksis stort set aldrig udnyttet til fællesprojekter i ejerforeninger.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Skriv en kommentar