BoligbobleBoligkøbEjerboligmarkedKøbogsalgPrisstigninger

Truer en ny boligboble hovedstaden?

Som følge af stigende priser på ejerlejligheder i København, er der i den senere tid blevet sået tvivl om risikoen for en boligboble i København. Nationalbanken er bekymrede, men det er boligeksperterne ikke – i hvert fald ikke for en boligboble.

Det er i disse måneder ti år siden, at priserne på fast ejendom i københavnsområdet begyndte at falde efter en lang periode med prisstigninger.
Prisfaldet var det første varsel om finanskrisen. Priserne er idag ved at nå det niveau de var på dengang, og ejerlejlighederne i København er nu dyrere end de var i 2006, når man renser priserne, påpeger flere eksperter.

Nationalbanken er bekymret for udviklingen

I sidste uge var Nationalbanken derfor ude og advare om en mulig boligboble. De har lavet en test af det danske boligmarked, og konkluderer at udviklingen bør give anledning til bekymring. I flere år har der nemlig set en tendens til store prisstigninger og lave liggetider på det københavnske boligmarked, hvilket har fået alarmklokkerne til at ringe. Det er dog stadig for tidligt at sammenligne med den udvikling, som man så i 00’erne, hvor årlige prisstigninger var på mere end 20 procent. De årlige prisstigninger er i dag på 4-5 procent på landsplan, og derfor stadig langt fra det niveau man så ved finanskrisen.

I Nationalbanken kan man dog ikke udelukke at de høje priser i København skyldes flere faktorer:

Det kan ikke helt afvises, at prisudviklingen skyldes højere indkomster og lavere renter. Men der er en risiko for, at priserne presses op af spekulative opkøb, så prisniveauet ikke udelukkende afspejler underliggende fundamentale forholdLars Rohde, direktør for Nationalbanken.

I Nationalbanken påpeger man i den sammenhæng også, at prisstigningerne på københavnerlejlighederne skaber en uholdbar situation, hvor boligejerne bliver meget rentefølsomme; stiger renterne kan der nemlig hurtigt komme en risiko for faldende boligpriser.

Eksperter er ikke bekymrede for boligboble

Det er dog langt fra alle, der er bekymrede for prisudviklingen på boligmarkedet i København. Direktør ved Boligøkonomisk Videncenter, Curt Lillegreen, mener, ifølge Berlingske Business, at Nationalbankens fokus bør være på andre forhold. I Hovedstaden er der mange andelsboliger og antallet af ejerlejligheder er lavt –  og det sætter pres på priserne på ejerlejligheder. Curt Lillegreen er derfor mere optaget af de mange tilflyttere, der kommer til København og risikoen for en boligbyrde, som i værste fald kan drive almindelige familier ud af byen – simpelthen fordi priserne bliver ved med at stige i København.

Boligøkonom hos Nordea Kredit, Lise Nytoft, mener heller ikke at det er en boligboble man bør bekymre sig om. Hun påpeger, at det ikke er en prisboble i klassisk forstand, der er faresignaler for: ”En prisboble er, når priserne stiger, uden at man kan forklare det med underliggende økonomiske faktorer. Og der kan være mange ting, som kan forklare de prisstigninger, vi har haft i København,” siger hun.

Ligegyldigt om der er tale om prishop eller prisboble, så er eksperterne enige om, at en kraftig rentestigning kan have stor indvirkning på mange danskeres privatøkonomi.

Hvad er en boligboble?
En boligboble er en situation, hvor der sker en kraftig, uholdbar stigning på boligpriserne. Boligbobler er kendetegnet ved, at man ikke kan forklare prisstigningerne med økonomiske faktorer, men i stedet er drevet af spekulation. Spekulation i investering af fast ejendom, der medfører stigende priser og dermed forventning om endnu højere priser på boliger. Den japanske boligboble er et eksempel på en meget kendt boligboble. Den udviklede sig fra 1985 indtil den sprang i 1990 og medførte Japans finansielle krise.
Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Ejerportal.dk. Løbende skriver hun artikler om ejerboligmarkedet, lånemuligheder og gode råd til bestyrelser i landet ejerboligforeninger.
Skriv en kommentar