SneSnerydning

Hvornår skal jeg rydde sne?

Som husejer er det dit ansvar at fortovet er ryddet, så postbude og fodgængere ikke falder og kommer til skade. Men hvilke regler gælder egentligt, Ejerportal.dk giver dig et overblik.

Reglerne for hvornår, og hvordan du skal holde dit fortov ryddet sne skifter fra kommune til kommune. Derfor er det altid en god ide at gå ind på din egen kommunes hjemmeside og læse, hvilke regler der gælder for dig.
Som tommelfingerregel skal fortovet være ryddet for sne og is i tidsrummet fra 7 til 22. Rydningen skal ske hurtigst muligt efter der er faldet sne. Det vil altså sige, at man ikke behøver at skovle sne, så længe det sner. Hvis det sner kraftigt, når du tager hjemmefra om morgenen, behøver du ikke rydde fortovet først.

Selvom det fortsætter med sne i løbet af dagen er du heller ikke forpligtet til at bede om fri for at tage hjem og rydde fortov. Fortovet skal dog ryddes snarest muligt efter du har fået fri fra arbejde.

Dit ansvar hvis fru Jensen falder

Du har som husejer til gengæld pligt at sørge for at dit fortov ikke er glat i tidsrummet 7 – 22. Efter loven skal man træffe foranstaltninger mod glat føre. Det kan du gøre ved at gruse eller på anden måde sikre, at fortovet ikke er glat.

Det er nemlig dit ansvar hvis en fodgænger falder på dit glatte fortov og kommer til skade. Hvis en person glider og falder på et fortov, hvor der ikke er ryddet sne, gruset eller saltet, kan han eller hun kræve erstatning af dig som grundejer. Hvis du ikke har overholdt din pligt til at rydde sne og gruse, vil du kunne få en bøde. I nogle tilfælde kan kommunen også vælge at lade snerydning og grusning foretage for din regning, skriver TV2.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.