BelsutningerGeneralforsamlingVedligeholdelse

Generalforsamling i en ejerforening

Foråret er højsæson for generalforsamlinger i ejerforeninger. Læs her om de beslutninger, som en ejerforeninger kan træffe på generalforsamlinger og få gode råd til, hvordan I kommer bedst fra start med nye vedligeholdelsesarbejder.

I en ejerforening er den øverste myndighed generalforsamlingen. Beslutninger vedrørende ejendom, vedtægter og foreningens øvrige aktiviteter bliver derfor vedtaget på generalforsamlingen.

Obligatorisk på generalforsamlingen

Under generalforsamlingen bliver ejerforeningens bestyrelse valgt. Bestyrelsen står for foreningens daglige drift og består af en formand og ofte af 3-4 bestyrelsesmedlemmer.

Det er obligatorisk at de deltagende på generalforsamlingen godkender foreningens seneste årsregnskab. Samtidig skal budget for det kommende år godkendes. Derudover skal alle væsentlige beslutninger træffes. I en ejerforening er det ofte beslutninger om udgifter til vedligeholdelse og forbedringer til foreningens ejendom eller aftaler omkring fællesantenner eller internet.

Hvad kan blive besluttet?

Af normalvedtægten §1 stk. 3 fremgår det at alle beslutninger træffes med almindeligt flertal (det vil sige med simpel majoritet eller fordelingstal af de fremmødte). Med andre ord træffes alle nødvendige og sædvanlige beslutninger altså med et almindeligt flertal. Væsentlige ændringer, som ikke er nødvendige skal derimod vedtages med et kvalificeret flertal efter normalvedtægtens § 1 stk. 4. Udskiftning af eksempelvis vinduer kan blive besluttet med et almindeligt flertal, såfremt at vedligeholdelsesstanden er så dårlig, at det er nødvendigt at foretage udskiftningen. Ligeledes kan vedligeholdelsesarbejde på altaner i så dårlig stand, at man ikke kan færdes på dem besluttes med almindeligt flertal. Beslutningen om udskiftning af altaner, som ikke er nødvendig, skal derimod træffes med kvalificeret flertal (at to tredjedele af de fremmødte stemmer for).

Indhent flere tilbud på foreningsopgaverne

I mange ejerforeninger benyttes den samme leverandør, når byggeprojekter og vedligeholdelsesarbejder skal udføres, men det er ikke altid at det er mest hensigtsmæssigt for foreningen, da man kan risikere at betale overpris og måske ikke har den bedste leverandør til at udføre opgaven. I stedet er det en god idé at indhente flere håndværkertilbud, fordi man herved får en konkurrencedygtig pris på opgaven, men også fordi at man herved foretager en research blandt leverandører. På ejerportal har vi et netværk af 1000 leverandører, som står klar til at hjælpe jeres forening. Indsend jeres opgave på ejerportal og få 3 uforpligtende tilbud fra kompetente og kvalificerede leverandører.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.