Foråret kalder – det samme gør arbejdet

Få inspiration til at komme i gang med de nødvendige foreningsopgaver, når foråret og sommeren banker på.

Energirigtige vinduer

Landets ejerforeninger er de seneste år blevet mere og mere bevidste om at spare på energien i boligen, og her er lavenergivinduer og energirigtige vinduer et af de mest effektive tiltag til at sænke energiforbruget.
Energivinduers store fordel er, at de lukker solens varme ind i rummet, uden at varmen forsvinder ud igen. Dette er med til at mindske varmetabet gennem ruderne og samtidig reducere husstandens CO2-udslip.
Lavenergivinduer fungerer på den måde, at det inderste glas er belagt med en tynd metalbelægning, som reflekterer varmen tilbage i rummet, hvorved man opnår det størst mulige lysindfald og mindst mulige varmetab. Derudover er der et mindre kuldenedfald fra energirigtige vinduer, og man skaber et forbedret indeklima.
Den store gevinst med lavenergivinduer er den økonomiske besparelse. Typisk kan man spare 30 procent på varmeregningen med energivinduer sammenlignet med gamle termoruder, hvilket kan betyde en årlig besparelse på flere tusinde kroner. 

Tagrenovering

Et tag er en af de vigtigste ting at vedligeholde på en ejendom, da det beskytter mod vind og vejr og samtidig har det evnen til at isolere. Men det er vigtigt at renovere taget, så man undgår at skulle skifte taget, hvilket er meget dyrere end en tagrenovering.
Med en tagrenovering forlænger man tagets levetid, og man fastholder en flot tagfacade samt en god holdbarhed. Typisk kan man enten male taget, give det en algebehandling eller reparere taget.
Når et tag bliver renset og malet, får det en ny slidstærk overflade, og en tagmaling sikrer en forlænget levetid på op mod 20 år. Derudover beskytter en tagmaling tagets konstruktion mod fugt og alger.
En tagreparation er forskellig efter tagtypen, men drejer det sig for eksempel om et klassisk tegltag vil man blandt andet skifte gamle teglsten og udluftningshætter. Det samme gør sig gældende med tagtyper som bølgeeternit, beton og tagpap.
En algebehandling fjerner alger og mos på taget, forebygger og forlænger tagets levetid. Derudover kommer taget både til at fremstå kønnere og mere solidt. Det er vigtigt at få alger og mos væk, da de er sårbare for taget, eftersom rødderne gror ned i revnerne mellem tagpladerne, hvilket kan få taget til at revne.
Prisen på en tagrenovering kan svinge en del, men omkring 1.000 kroner pr. kvadratmeter inklusiv moms er meget realistisk.

Facaderenovering

En renovering af facaden er med til at forlænge facadens levetid, undgå svamp og øge ejendommens værdi. Derudover kommer facaden og foreningen til at fremstå pænere.
En facadeisolering kan omfatte selve muren, men også vinduer og døre. Her er det en god idé at vælge lavenergivinduer, der kan holde på varmen og give en markant bedre isolering samt et lavere varmetab. Ved at skifte de gamle termoruder ud med nye energiruder, kan din forening opnå en pæn besparelse på varmeregningen på op til 30 procent. Det samme gælder dørene i ejendommen, herunder hoveddøren, der gerne skal være tæt, så kulden ikke siver op gennem opgangen og ind i lejlighederne.
En facaderenovering fjerner afskalninger og revner i muren og soklerne. Derudover pudses og males der, hvilket er med til at afværge svamp at komme ind i bygningen. Dels fordi, at malingen er regntæt og diffusionsåben. Dels fordi man undgår, at regnvand kan trænge ind i bygningen. En malet overflade er nem at vedligeholde.
I forbindelse med en facaderenovering kan det også være relevant at få isoleret facaden, hvilket er med til at sænke varmeregningen, og dermed kan din forening spare penge.

Gårdhave

En gårdhave er foreningens grønne åndehul og alternativet til en parcelhushave. For mange foreninger betyder en gårdhave meget, især hvis det er muligt at plante en græsplæne, træer og skabe et udendørsmiljø.
Når man skal i gang, er der mange muligheder. Man kan for eksempel vælge at lægge fliser som stier fra gaden og ind i gården til cykelskure og skrællespande. Imellem fliserne kan man så lægge græs med bede og planter, der giver et godt liv i gården. I den forbindelse er det også muligt at lave en træterrasse, man enten lægger henover fliserne eller som en del af græsplænen.
Udover en ny græsplæne, brolægning, bede, planter og et grønt gårdmiljø, kan man også få sat et hegn op, og her vælger flere og flere et pilehegn, der er et mangfoldigt naturmateriale med utrolig mange anvendelsesmuligheder. Derudover er det en miljøvenlig løsning. Pilehegnet er en nem løsning til at afskærme et bestemt område, og hegnet skifter farve gennem de forskellige årstider, så det hele tiden matcher årstiden. Dermed falder hegnet automatisk ind i naturens farver og nuancer.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.