AntenneforeningFællesantenner

Grundejerforeninger er ikke længere bundet af fællesantenner

Christiansborgs politikere er blevet opmærksomme på problematikken omkring tilslutningspligten til et fællesantenneanlæg for grundejere og grundejerforeninger. Ved årsskiftet mellem 2013 og 2014 trådte en ny planlov derfor i kraft, således at lokalplaner ikke længere forpligter til en bestemt TV-udbyder.

Førhen var man som grundejer eller medlem af en grundejerforening bundet til lokalplaner om tilslutnings- og vedligeholdelsespligt m.v. til og af fællesantenneanlæg. Med andre ord kunne man ikke ’frigøre’ sig fra en TV-leverandør, hvis man ønskede at vælge en ny TV-udbyder.

Den nye planlov betyder, at den enkelte grundejer fra d. 1. Januar 2014 nu kan afbryde tilslutningen til et fælles antenneanlæg og ikke længere er forpligtet til at betale de årlige udgifter af driften. Er du ny grundejer kan du derfor heller ikke blive tvunget til at betale faste udgifter til et fællesantenneanlæg, såfremt denne udgift er beskrevet i lokalplanen.

Hvad betyder det for grundejerforeningerne?

For grundejerforeninger betyder den nye planlov, at foreningen ikke længere er forpligtet til drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlæg. Bestemmelser om betaling til tilslutningsbidrag eller opkrævning af årlige faste udgifter kan heller ikke opkræves med den nye lovændring.

Grundejerforeninger kan selvfølgelig godt frivilligt forsætte driften og vedligeholdelsen af fællesantenneanlægget. Ligeledes kan en grundejerforening også vælge at pålægge medlemmerne af foreningen at være tilsluttet et fællesantenneanlæg, såfremt at grundlaget er vedtaget efter de rette betingelser.

Læs mere om ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg hos Miljøministeriet

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.