ByggeprojektEJerboligforeningFacaderenoveringFælleslån

Facaderenovering finansieret af fælleslån

Da ejerforeningen Blågårdsgade fandt ud af, at deres bygnings tegl var nedslidt, og i værste fald kunne resultere i skader i bygningens betonskelet, besluttede de sig for at etablere et fælleslån for at finansiere udgifterne. Lånet skulle finansiere en omfattende renovering af bygningens facade, vinduer og døre, men skulle samtidig have stor fleksibilitet, idet foreningen har forholdsvis stor udskiftning blandt beboerne

”I forbindelse med udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan fik vi at vide at vores ejendom trængte til en renovering og det var ikke i småtingsafdelingen” fortæller Niels Jørgen Madsen, som sammen med et andet bestyrelsesmedlem har været tovholder på projektet.

Da ejerforeningen havde besluttet at de skulle igangsætte et vedligeholdelsesprojekt, begyndte bestyrelsen at undersøge mulighederne for finansiering: ”Vi undersøgte flere muligheder for finansiering, men vi valgte, at vi ville etablere et fælleslån, fordi at de tilbød stor fleksibilitet og de passede til de behov, som en forening som vores har”.

Bliv kontaktet af banken og få skræddersyet rådgivning om foreningens lån

Fælleslån gav fleksibilitet

Ejerforeningen Blågårdsgade er etableret i 1979 og bygningen rummer 30 lejligheder. Lejlighederne er kendetegnet ved at være små og af stor variation. De største lejligheder er således på omkring 72 kvadratmeter, mens de mindste lejligheder er på 42 kvadratmeter.

”Der er stor udskiftning i foreningen, fordi lejlighederne har den størrelse de har. Der er mange, der bor her i en kortere periode indtil behovet er et andet, og ligeledes er der en del forældrekøbslejligheder” forklarer Niels Jørgen.

Et fælleslån optages af foreningen, således at de enkelte ejere ikke behøves at optage lån i banken individuelt, når foreningens står over for projekter, der skal finansieres. Ejerne betaler afdrag og renter på den del af fælleslånet, som svarer til den enkeltes lejlighedsfordelingstal. Renterne på et fælleslån kan trækkes fra i skat og ejerne kan til enhver tid indfri deres del af fælleslånet.

To tredjedele af beboerne i Ejerforeningen Blågårdsgade har valgt at være en del af fælleslånet, mens de som har en stor friværdi i deres lejlighed har valgt at betale med det samme. De resterende beboere har løbende mulighed for at indfri beløbet.

Smertefrit byggeprojekt

Da Ejerforeningen Blågaardsgade havde besluttet, at de ville finansiere deres renovering via et fælleslån på en generalforsamling begyndte de at indhente tilbud fra forskellige entreprenører på arbejdet. Valget faldt på Store Hedebyg Entreprise og det har foreningen været meget tilfredse med.

”Selve byggeprojektet tog et halvt år. Der var ekstremt meget byggeaktivitet i det halve år, hvor projektet stod på, men det har fungeret meget smertefrit” fortæller Niels Jørgen Madsen.

Opskriften til det vellykkede byggeprojekt kan ifølge foreningen findes i en kombination af ugentlige byggemøder, hvor repræsentanter fra bestyrelsen blev orienteret om forløbet og et meget udførligt tilbud, hvor alle detaljer omkring renoveringsprojektet var specificeret:

”Det vi har lært af det, os som ikke er byggesagkyndige, det er, at du aldrig kom i tvivl om et stykke arbejde var med i tilbuddet eller ej. Det var meget detaljeret, hvad, der var nedskrevet og det gjorde processen lettere.”

Ejerforeningens samlede projekt beløb sig til ca. 6.500.00 kr., som blev fordelt efter ejendommens fordelingstal. Da byggeriet var færdigt valgte ca. 1/3 af ejerne at indfri deres del kontant. Herefter blev den samlede lånesum på 2.400.000. De resterende tilbagebetaler på lånet til en variabel rente, der på nuværende tidspunkt ligger på 6,00%.

Ønsker du at beregne, hvad et fælleslån vil koste for jeres forening, så kan du anvende fælleslånsberegneren.

0 billeder
Vis i fuld skærm
Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.