bødeejerlejlighedsloveneksklusionHusordenlovændring

Lovændring: Bødestraf bliver en mulighed

Ejerlejlighedsloven trænger til et gevaldigt eftertjek i krogene. Derfor har boligminister Kaare Dybvad Bek (S) sat et forslag om opdateringer til behandling i Folketinget. Muligheden for bødestraf, strammere regler for eksklusion og en fjernelse af stemmebegrænsningsreglen er blot nogle af de ønskede ændringer, du kan blive klogere på her.

Siden 1966 har loven om ejerlejligheder kun været justeret få gange, og det betyder, at den ikke er tilpasset nutidens boligmarked. Det vil boligminister Kaare Dybvad Bek (S) gerne lave om på. Den 23. januar 2020 var et forslag om opdateringen af loven derfor til førstebehandling i Folketinget.

”Lovforslaget moderniserer ejerlejlighedsloven, så reglerne bliver lettere at forstå og anvende i praksis for både ejerforeningerne, de enkelte ejere og de professionelle aktører på området,” siger boligministeren til Videncentret Bolius.

I Folketinget mødte boligministerens forslag støtte fra stort set alle partier, herunder regeringspartierne Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten.

Det forventes, at den nye og opdaterede lov om ejerlejligheder træder i kraft den 1. juli 2020. Lad os se nærmere på nogle af boligministerens ønskede ændringer.

Bøder til ejere, der forsømmer deres forpligtelser

I forslaget sættes særlig paragraf 10 under luppen med et ønske om strengere krav til eksklusion og sanktionsmuligheder til ejere, der på grov vis misligholder regler og beslutninger i foreningen. I paragraf 10, stk. 4 står der:

En ekskluderet ejer skal afhænde sine ejerlejligheder i foreningen inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig retsafgørelse om eksklusionens berettigelse.Uddrag fra forslaget

I forslaget skal muligheden for at pålægge ejeren at fraflytte sin lejlighed i tilfælde af grov misligholdelse erstattes af to reaktionsmuligheder: Bod eller eksklusion, så ejerforeningen har mulighed for at vælge den reaktionsmulighed, der passer bedst på det konkrete forhold.

Angående bod – så ønsker boligministeren helt konkret at indsætte en bestemmelse, der giver ejerforeningen hjemmel til at pålægge en ejer, der groft forsømmer sine forpligtigelser, en bøde. Beløbet på bøden lyder på 10.000 kroner og ved gentagelse misvedligeholdelse kan bøden komme op på 20.000 kroner.

Hvis bøde skal gives
Beslutningen om et bødekrav skal ifølge lovforslaget træffes på en generalforsamling med tilslutning fra mindst 2/3 af ejerne i foreningen efter fordelingstal og antal.

Klarere regler for eksklusion

Den anden reaktionsmulighed er eksklusion, som i det nye lovforslag stadig skal være en mulighed hos ejerforeningerne. Der står:

Udvalget konkluderer, at der i loven bør indsættes hjemmel til at ekskludere et medlem af en ejerforening og til om nødvendigt at tvangssælge medlemmers ejerlejlighed, i særligt grove tilfælde, hvor medlemmet misligholder eller er til voldsom gene for de øvrige ejere i ejerforeningen.Uddrag fra forslaget

Da eksklusion er et indgreb i ejendomsretten kræves det, at ejerforeningen fastsætter klare regler om, hvordan beslutningen om eksklusion træffes. Samtidig skal en beslutning om eksklusion også indbringes for domstolene.

Husordenen får en selvstændig bestemmelse

Udover skærpede sanktionsmuligheder, sætter det nye forslag også husordenen på dagsordenen. Boligministeren og udvalget bag lovændringerne konstaterer nemlig, at der i ejerforeninger jævnligt opstår uklarhed om, hvilke regler der kan fastsættes i en husorden, og hvilke regler der har karakter af vedtægtsregler.

Derfor skal husordenen gøres til en selvstændig bestemmelse i den opdaterede lov, og samtidig skal grænserne for, hvad der kan laves af regler i husordenen tydeliggøres hos foreningerne.

LÆS OGSÅ:Eksempel på husorden i ejerforening

Regler om ledelse, regnskab, eksklusion og andre vigtige beslutninger hører nemlig vedtægterne til. Alt imens regler om de praktiske forhold skal stå i husordenen, da den ikke har samme gyldighed som vedtægterne.

Stemmebegrænsningsreglen bør afskaffes

Ejerlejlighedslovens § 2, stk. 4, er en stemmebegrænsningsregel, der omfatter en regulering af stemmerettigheder for hver af ejerlejlighedsejerens lejligheder. Den siger at, ejere der råder over flere lejligheder opnår et antal stemmer svarende til summen af de pågældende lejligheders fordelingstal.

En bestemmelse, der også har medført, at udlejer ikke kan deltage i afstemninger efter fordelingstal for de lejligheder, som genudlejes. Med lovforslaget afskaffes denne stemmebegrænsningsregel også.

Find hele forslaget her

Med sine i alt 75 sider, så indeholder forslaget mange flere interessante bestemmelser og ændringer. Du kan læse hele forslaget til lov om ejerlejligheder her.

 

Foto: Claus Bech

Om forfatteren: Nynne Pihl Groth arbejder som presse- og kommunikationsmedarbejder hos Ejerportal.dk, hvor hun formidler nyttig information om ejerboligmarkedet. Nynne har en kandidat i kommunikation fra Copenhagen Business School, og brænder for det journalistiske arbejde.
Skriv en kommentar