Ejendomshandel bliver nu mere tryg og sikker for forbrugerne

Folketinget har i dag vedtaget økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens forslag om øget oplysningspligt for ejendomsmæglere – et disciplinærnævn skal samtidig sikre skrappere sanktioner for overtrædelse af reglerne
– Jeg er meget tilfreds med, at der var bred opbakning i Folketinget til mit lovforslag til stramninger af reglerne for omsætning af fast ejendom. Det bliver nu endnu mere trygt og sikkert for forbrugerne at handle bolig i Danmark, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.
– Med lovændringen styrker vi forbrugerbeskyttelsen samtidig med at reglerne og procedurerne for bolighandel gøres mere enkle, gennemsigtige og tidssvarende, fortsætter Bendt Bendtsen. Det er vigtigt, at forbrugerne præcist ved, hvilke præmisser der handles bolig ud fra. Samtidig opretter vi et disciplinærnævn, som skal sikre en hurtigere og mere effektiv indgriben overfor ejendomsmæglere, der tilsidesætter deres forpligtelser.
Ejendomsmæglere skal f.eks. fremover oplyse om enhver eventuel personlig eller økonomisk interesse, og de skal oplyse om samarbejdspartnere samt ejerskabsforhold. Endvidere sker der bl.a. en præcisering af reglerne om depositum og garantistillelse i forbindelse med projektsalg.
Overholder ejendomsmæglerne ikke deres oplysningsforpligter, kan det nye disciplinærnævn idømme dem betydelige bøder, eller i særlige tilfælde frakende dem retten til at være ejendomsmæglere. Nævnet kan fx. idømme ejendomsmægler-virksomheder bøder på op til 750.000 kr. Det nye disciplinærnævn får en dommer til formand og repræsentanter for både forbrugere, ejendomsmæglere og uafhængige sagkyndige. Afgørelser i nævnet bliver offentliggjort, for at skabe størst mulig åbenhed.
Den nye lov træder i kraft 1. oktober 2006. Dog træder en række af bestemmelserne allerede i kraft 1. juli 2006. Det gælder bl.a. oprettelsen af disciplinærnævnet.
Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.