Det københavnske byggeboom har endnu ikke nået toppen

Det tordner derudaf for byggeriet i hele Storkøbenhavn. Både erhvervsejendomme og boliger skyder fortsat op med en hastighed, som ikke er set siden 1980erne , og selv om byggeboomet efterhånden har været en realitet i nogle år, ser det endnu ikke ud til at have toppet.
Hovedstadsområdet summer af vækst, aktivitet og store penge. Byggebranchen er inde i et regulært boom, både i forhold til bolig- og erhvervsprojekter, og meget tyder på, at vi endnu ikke har set toppen af det. Især på erhvervsfronten spås væksten i byggeriet endnu kun at være på vej op, mens det eksplosivt bugnende boligbyggeri så småt er ved at have nået toppen.
Boligbyggeriet har i flere år ligget på et rekordhøjt niveau, og det synes derfor ikke realistisk, at det stiger voldsomt. I stedet skønner man i byggebranchen, at det vil holde et stabilt niveau nogle år endnu. »Vi har jo hele tiden troet, at vi var på toppen, for hvert år er det større end sidste år. Men vi tror, det er ved at have nået et niveau, hvor stigningen ikke vil komme i samme takt, uden at vi dermed regner med en faldsituation. Nok er stigningen klinget af, men folk har stadig behov for boliger i København,« siger Hans Hogrebe, økonomidirektør i entreprenørvirksomheden Skanska, som har adskillige hundrede tusinde kvadratmeter nybyggeri under opførelse alene i Københavnsområdet, både boliger og erhvervsejendomme.
Mod på at bygge nyt Peter Winther, der er direktør og partner i ejendomsrådgivningsvirksomheden Sadolin & Albæk, forklarer boligmarkedets byggeboom med, at Københavns Kommune har været »god til at få udlagt nogle arealer til boligbyggeri«. Derudover er den stigende efterspørgsel en primær årsag til boligbyggeriets gunstige vilkår: »Efter mange års ørkenvandring for København og hovedstadsområdet er vi nu i en situation, hvor befolkningstallet vokser. Det er blevet populært og attraktivt at bo i København, og priserne på eksisterende boliger er steget,« siger Peter Winther. Selv om byggeriet af erhvervsejendomme endnu ikke er af samme dimensioner som boligbyggeriet, ser det lyst ud, og i branchen forventer man vækst flere år frem: »Jeg tror ikke, at vi set har toppen af erhverv endnu. Det er kommet senere og har været gennem en mindre stigning. Den uudlejede masse i erhverv er stærkt faldende, og så får folk jo mod på at bygge noget nyt,« siger Hans Hogrebe fra Skanska.
Efterspørgslen er der Og det er ifølge markedets aktører langt fra spekulation det hele. Både med hensyn til bolig- og erhvervsbyggeriet er efterspørgslen så stor, at der slet ikke er problemer med at afsætte en stor del af kvadratmeterne, allerede inden byggeriet står færdigt. »Hvis vi snakker erhvervsbyggeriet, er langt den overvejende del udlejet på forhånd. Der er et vist spekulativt nybyggeri, men det er formentlig under 10-20 procent af det samlede, så det er ikke på nogen måde dramatisk. Det er slet ikke som i 1980erne, hvor vi også havde et stort erhvervsbyggeri, men hvor 80 procent var spekulation,« siger Peter Winther fra Sadolin & Albæk, der har speciale i erhvervsejendomme. Han tilføjer, at det på boligområdet overvejende er ejerboliger, der bygges i øjeblikket, og at der her er op imod 30 procent, som købes på projektstadiet og bliver solgt igen, så snart boligerne står færdige. »Med de prisstigninger, der er i øjeblikket, skal man selvfølgelig være opmærksom på, at det ikke er et sundhedstegn, men vi betragter det ikke som et alvorligt problem,« siger Peter Winther.
Ingen billige løsninger Modsat hvad Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard (R) ønsker sig, er det ikke de billige løsninger, der præger markedet på hverken erhvervs- eller boligsiden, og det skyldes såvel beliggenheden som bygningernes konstruktion, fortæller Flemming Jensen, direktør i Sjælsø Gruppen: »Det er fra mellempris og opad, alene fordi grundene er relativt dyre, og man skal vælge nogle dyre konstruktionsløsninger, når de ligger ved vandet som havneområderne og Ørestad. Og når man investerer meget i en grund, så investerer man også i arkitekturen og i materialerne. Det nytter ikke, at man bygger et lavbudgetbyggeri på en dyr grund, for så kan man ikke få prisen hjem. Man er nødt til at holde niveauet i forhold til beliggenheden.« Af Sjælsø Gruppens pressemeddelelser indtil dags dato fremgår det, at selskabet i hovedstadsområdet har op imod 750.000 kvadratmeter under opførelse til en samlet projektværdi af mere end 15 milliarder kroner. »Det markedet kan bære, det tager man. Det er muligt, at det er svært for mennesker med almindelige indkomster at få boliger, men det er et socialt og byplanlægningsmæssigt problem. Det løser markedet ikke, med mindre markedet bliver tvunget til at løse det,« siger Peter Winther.
Gunstigt for hovedstaden Copenhagen Capacity er hovedstadsregionens officielle investeringsfremmeorganisation, der arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer, og også på denne front er der vækst, fortæller direktør Rolf Larssen. »København ligger stadig i den billige ende af Europa, når det gælder lejemål, og det er måske også en af grundene til, at investorerne går ind på markedet. De ser, at det er et lavprisområde, men med Københavns placering og den udvikling, der er i gang, er der ingen tvivl om, at priserne vil stige, og derfor er det god investering at gå ind nu, mens priserne er i bund,« siger han. Det seneste år er op imod 50 procent af de investeringer, der er foretaget i ejendomme, foretaget af internationale investorer, og det er gunstigt for byen, mener Rolf Larssen: »Det betyder utroligt meget at komme til en by, hvor der hele tiden er nye aktiviteter. Der er ikke nogen, der har lyst til at starte op et sted, hvor det hele er gået i stå. Det svarer til, at der ikke er ret mange, som går ind i en restaurant, hvis ikke der sidder nogen andre. Der, hvor der bygges, vil man gerne være med, for det ser ud til, at det en god investering,« siger Rolf Larssen.
Kilde: Berlingske Tidende

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.