ByfornyelseFælleslån

Byfornyelsesstøtte hjalp ejerforening med renovering

Ejerforeningen Kastelsvej 9 har i forbindelse med en renovering af tag og udskiftning af vinduer ansøgt om og modtaget byfornyelsestilskud af Københavns Kommune. Renoveringen blev færdig i slutningen af 2014 med stor tilfredshed blandt beboerne til følge.

Læs her hvordan processen har været, og hvordan det lykkedes foreningen at få byfornyelsesstøtte? Læs mere her om E/F Kastelsvej 9’s projekt, om hvordan det er finansieret, og om hvilke erfaringer foreningen har gjort sig under forløbet.

Tagrenovering og nye vinduer

Ejerforeningen E/F Kastelsvej 9 i København foretog i 2014 en renovering af ejendommens tag og facade samt en udskiftning af vinduerne. E/F Kastelsvej 9 består af 20 ejerlejligheder i en ejendom, der er opført i 1893, som efterhånden trængte til at renoveringen. Den gamle ejendom er vurderet bevaringsværdig, hvilket har været med til at stille nogle specielle krav til, fx hvordan de nye vinduer skulle se ud. Projektet der stod færdigt i december 2014, har siden gjort en forskel i hverdagen for ejerforeningens beboere. Jan Trosbjerg er beboer i ejerforeningen og tovholder på renoveringsprojektet. Han forklarer: ”Det er jo en fantastisk ting, at vi nu rent faktisk kan lukke vinduerne tæt” og uddyber: ”Oprindeligt var det 120 år gamle enkeltglas-vinduer, og i 60’erne har man tilføjet ét lag glas mere, til det man kaldte ’fattigmandstermoruder’. Nu har vi så fået koblede vinduer med tre lag, både termoglas og ekstraglas.”

Byfornyelsesstøtte bidrog til finansieringen

Da ejendommen skulle renoveres valgte ejerforeningen at søge om byfornyelsesstøtte for at spare en del af renoveringens omkostninger. Byfornyelsesstøtten er kort fortalt et kommunalt tilskud til vedligeholdelse af ældre ejendomme, og fungerer som et økonomisk incitament til, at gamle bygninger vedligeholdes. Byfornyelsestilskuddet kan dække imellem 25%-50% af projektets omkostninger alt efter ejendommen, renoveringen, og i hvilken kommune ejendommen er. Hos E/F Kastelsvej 9 valgte man at tilknytte rådgivere til at søge om støtten, hvilket gjorde ansøgningsprocessen ret simpel. Jan Trosbjerg forklarer: ”Fra vores synspunkt var det nemt. Det var vores rådgivere, der lavede og udfyldte blanketterne. Det hjalp også, at vi er en bevaringsværdig bygning, for dem vil Københavns Kommune gerne hjælpe.” Helt konkret udmøntede byfornyelsestilskuddet sig i et millionbeløb, der var med til at betale for renoveringen. ”Prisen var estimeret til cirka 6 millioner, og kommunen gav en tredjedel dvs. 2 millioner kroner”, fortæller Jan Trosbjerg.

Godt samarbejde ved optagelse af fælleslån

De resterende 4 millioner kroner af renoveringen finansierede ejerforeningen igennem et fælleslån , som er taget hos Nordea Erhverv. ”Vi har valgt et 20-årigt fælleslån, hvor vi alle hæfter solidarisk, og hvor den individuelle ejer kan betale sin del ud kontant”, uddyber Jan Trosbjerg og fortsætter: ”Vi fik forhandlet en rente til en 4-5%, hvilket var renteniveauet i slutningen af 2013, hvor vi optog lånet.” Selve finansieringsdelen forløb gnidningsfrit i Kastelsvej 9, hvilket blev hjulpet på vej gennem saglig rådgivning: ”Vi valgte Nordea fordi de har et kontor, der er specielt rettet mod ejerforeninger – Det havde sikkert også været fint i andre banker, men i Nordea havde de specielle rådgivere til at hjælpe”, fortæller Jan Trosbjerg.

Erfaringer gjort under renoveringen

Et renoveringsprojekt af den størrelse, som E/F Kastelsvej 9 har gennemført, har været lærerigt for projektets tovholder Jan Trosbjerg, som adspurgt om sine erfaringer har følgende gode råd at give videre til andre foreninger, der overvejer at renovere: ”Først og fremmest er det en god ide at være så enige som muligt i foreningen.” Han anbefaler, at man ikke påbegynder projektet, hvis man kun vinder afstemningen i foreningen marginalt og understreger: ”Det er vigtigt, at næsten alle er med. Det nytter ikke noget, at man bruger sine demokratiske rettigheder, og vedtager med kun 2/3 stemmer. Så er der en masse sure mennesker i foreningen.” Ligeledes anbefaler Jan Trosbjerg, at man sørger for, at diverse terminer overholdes i renoveringen, for som han forklarer: ”Ellers skrider projektet lynhurtigt, og så bliver det hurtigt dyrere i den anden ende. Min erfaring er, at man skal holde dem i ørerne og være sikker på, at tidsfristerne overholdes.” Slutteligt anbefaler Jan Trosbjerg en sidste ting, som de fleste nok kan blive enige om, er fornuftigt: ”Hvis man skal renovere taget, så sørg for at få en ordentlig overdækning henover. Det er et rigtigt dumt sted at spare.”

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Skriv en kommentar