boligmarkedetDigitaliseringForbrugersikkerhedPrisstigning

Boliger steget med 200% over de sidste 25 år

For 25 år siden blev handelspriserne på det danske boligmarked digitaliseret. Det betød, at boligmarkedet blev gjort mere gennemsigtigt for den gængse borger. 
Førhen var handelspriserne lagret i tykke mapper, som stod aflåst i særlige offentlige kontorer. Det gjorde det svært for boliginteresserede, at tilegne sig informationer og viden om boligpriserne i det område, som havde vækket interessen

Da handelspriserne blev allemandseje

Digitaliseringen af handelspriserne var en revolution for det danske boligmarked.
Det gjorde det muligt at sammenligne priser, lave brugbare statistikker og analyser af udviklingen på boligmarkedet. Hvad enten man var boligkøber eller blot alment interesseret, medførte digitaliseringen en større forbrugersikkerhed, eftersom man kunne se hvad tidligere boliger var blevet handlet til. I 2010 blev boligdata for alvor allemandseje, da Den Offentlige Informationssektor(OIS) gjorde adgangen tilgængelig for enhver via internettet. Det betød, at man i stedet for at opsøge offentlige kontorer, nu kunne holde sig opdateret på priserne vha. få klik på en hjemmeside. Det skabte mere dynamik på markedet, da man som køber, på et mere konkret grundlag, kunne vurdere hvornår det var gunstigt at investere eller sælge.

Eksplosiv prisstigning

Digitaliseringen og dynamikken på markedet har resulteret i en eksplosiv prisstigning de sidste 25 år. På den forholdsvis korte periode er den gennemsnitlige kvadratmeterpris steget fra  4.477kr i 1992  til  14.565kr i 2017.  
En stigning på hele  225% . 

Nu tænker den kløgtige læser nok, at det skyldes den danske krone er blevet mindre værd og at priserne på andre varer er steget på lige fod med boligmarkedet. 
For at give et indtryk af hvor eksplosiv prisstigningen på boligmarkedet er, har vi opstillet et par eksempler med hjælp fra boligsiden.dk og Danmarks Statistik.

Hvis vi sammenligner prisstigningen på boliger med prisstigningen på den folkekære pind-is Filur, kan selv Filuren ikke følge med. Mens den gennemsnitlige kvadratmeter pris er steget med 225% er Filur-isen steget  fra 4kr til 10kr i samme tidsperiode . Det giver procentmæssig stigning på  150% . Det er dog ikke det eneste tilfælde. 
End ikke de omdiskuterede benzinpriser når op på samme himmelflugt som boligprisstigningerne. Fra 1992 til 2017 er benzinpriserne steget fra  5.3 pr. liter  til  10.9kr pr. liter , altså en procentmæssig stigning på  105% .

Til trods for de høje prisstigninger i Københavnsområdet især, er prisstigningerne nu nede i et naturligt tempo som indikerer, at vi ikke er på vej ind i en boligboble og det er derfor en sund udvikling, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør på Boligsiden.dk

Om forfatteren: Stefan Sander Grods arbejder som kommunikationsmedarbejder hos Ejerportal.dk, hvor han udarbejder og formidler artikler og nyheder omhandlende ejerboligmarkedet. Stefan vægter formidling og kommunikation højt og er netop i gang med at skrive sin bachelor i Engelsk og Virksomhedskommunikation.
Skriv en kommentar