Boligejerne i kø for at få garantilån

De ny garantilån har på blot 100 dage sat sig tungt på det danske realkreditmarked. Med en hidtil uset gennemslagskraft er omkring hvert fjerde realkreditlån i de seneste måneder udbetalt som garantilån, der kombinerer lav variabel ydelse med loft over renten.
Den voldsomme aktivitet vil om få dage afføde den største konverteringsbølge i to år, når fristen for at opsige lån til april-terminen udløber efter weekenden.
Både BRFkredit og Realkredit Danmark har indkaldt ekstra mandskab for at absorbere tilstrømningen. Hos Realkredit Danmark, der var først med den nye lånetype, er op mod halvdelen af alle nye lån med garanti.
“Successen er langt større end med de afdragsfrie lån. Og vi har mildest talt travlt. En ny tendens er, at det ikke blot er omlægninger fra fastforrentede lån til garantilån, der trækker læsset,” siger cheføkonom Sune Worm Mortensen fra Realkredit Danmark.
Mange boligejere med tilpasningslån er nemlig villige til at betale en lidt højere ydelse mod til gengæld at få et fast loft over renten.
“Vi er selvsagt begejstrede for succesen, men det er især glædeligt, at hele boligmarkedet bliver mere robust og mindre sårbart over for rentestigninger,” siger Sune Worm Mortensen.
Samtidig er det kun en lille del af de nyudstedte garantilån, der er optaget med afdragsfrihed.
Det er Alm. Brand, der anslår, at de nye lån har taget en fjerdedel af hele markedet alene i januar. Sammen med det generelle rentefald og nye muligheder i fastforrentede serier spår Alm. Brand omlægninger for mellem 75 og 85 mia. kr. i den kommende april-termin – og det er den største konvertering i to år.

Kilde: Børsen

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.