BoligbobleEjerboligmarkedPrisstigninger

Boligboble i København? Boligboblerne er endnu større i Norge og Sverige

I Danmark er enkelte begyndt at snakke om en ny boligboble i København grundet de stigende boligpriser. De høje boligpriser på boliger i København er dog ingenting, hvis vi sammenligner med vores nordiske naboer Norge og Sverige. De får nærmest priserne i København til at være billige.

Det er ikke kun i Danmark nogle så småt er begyndt at snakke om en ny boligboble. Boligboblen er også et stort tema i Norge og Sverige, hvor priserne på lejligheder også er steget markant de seneste fire år. Risikoen for en boligboble er måske endda endnu større hos vores naboer end her.

Siden 2012 er ejerlejlighederne i København steget med over ti procent om året. Priserne er gået fra i gennemsnit at koste 23.000 kroner pr. kvadratmeter til 34.200 kroner pr. kvadratmeter. Det er en stigning på 48,7 procent de seneste 4 år.

For fire år siden kostede en lejlighed i Stockholm 36.100 svenske kroner pr. kvadratmeter, mens de i dag i gennemsnit koster 57.300 svenske kroner. Det svarer til en stigning på 58,7 procent. Og i Norge er tendensen den samme. Her er boligpriserne steget med 40,8 procent de sidste fire år – fra 51.200 norske kroner pr. kvadratmeter til 72.100 norske kroner i dag.

Et mere lige land med flere muligheder

Hele den vestlige verden har oplevet stigende tilflytning til byerne, historisk lave renter og stigende boligpriser, og ifølge flere økonomer er Danmark et mere lige land med et mere sikkert boligmarked end eksempelvis i Sverige.

Steen Bocian, cheføkonom i interesseorganisationen Dansk Erhverv, siger: ”Boligmarkedet i Danmark er generelt mere homogent end boligmarkedet i Sverige – det vil sige de dyre områder som København ikke stikker lige så meget af, som Stockholm gør.”

Stockholm er sværere at udvide eller bygge ud end København, hvor københavnerne netop har muligheden for at bygge ud og endda oplever mange nybyggerier. Dette sker ikke i Stockholm. Udbuddet af boliger stiger ikke synderligt over tid, selvom efterspørgslen måske gør – dermed styres boligpriserne mere af ændringerne i efterspørgslen.

To forskellige boligbobler

Selvom der er tale om en ny boligboble over os, så vil denne boligboble have en forskel i forhold til den, vi oplevede i 2004. Gældssætningen blandt husholdninger stiger nemlig ikke. Hvis der derfor er en såkaldt dansk boligboble, så vil eftervirkningerne, hvis den springer, formentlig blive mindre, end hvad vi var udsat for i perioden 2007-2011.

Alligevel giver prisstigningerne grund til bekymring. Nationalbankdirektør, Lars Rohde, advarer også om en mulig boligboble:

”Hvis vi isoleret set på prisudviklingen på de københavnske ejerlejligheder, så er der faktisk tegn på en såkaldt boligboble”.

Også Steen Bocian fra Dansk Erhverv udtrykker, at boligejerne skal være opmærksomme.

”Lidt højere renter vil kunne ramme markedet i København hårdt, da flitsbuen er spændt ganske meget. Som lejlighedsejer, så er man jo lidt ligeglad med, om man mister en halv eller hel million, fordi renterne er steget, eller fordi der var tale om en boble, der brast. De aktuelle advarsler fra Nationalbanken er derfor i mine øjne helt på plads, da markedet er meget sårbart.”

Hvad er en boligboble?
En boligboble er en situation, hvor der sker en kraftig, uholdbar stigning på boligpriserne. Boligbobler er kendetegnet ved, at man ikke kan forklare prisstigningerne med økonomiske faktorer, men i stedet er drevet af spekulation. Spekulation i investering af fast ejendom, der medfører stigende priser og dermed forventning om endnu højere priser på boliger. Den japanske boligboble er et eksempel på en meget kendt boligboble. Den udviklede sig fra 1985 indtil den sprang i 1990 og medførte Japans finansielle krise.
Om forfatteren: Benjamin Kabongo er kommunikationsmedarbejder på Ejerportal.dk. Han bidrager med nyheder, guides og blogindlæg om ejerboligmarkedet samt udviklingen på markedet. Benjamin Kabongo er derudover studerende i virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet.
Skriv en kommentar