NormalvedtægtVedtægter

Vedtægter i ejerforeninger

Ejerforeninger skal følge normalvedtægten. Læs hvad det betyder og læs om udvidelser og undtagelser.

Hvad indeholder vedtægterne?

Normalt indeholder vedtægterne altid regler for indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i foreningen. Derudover kan de indeholde begrænsninger i eksempelvis retten til at holde husdyr eller udleje sin lejlighed.

Er der flere vedtægter?

Ja, der eksisterer to normalvedtægter – den almindelige og den særlige.

Den almindelige normalvedtægt gælder for ejerforeninger, der er omfattet af lov om ejerlejligheder. Altså er denne vedtægt gældende for ”almindelige ejerforeninger” og dækker de områder, der ikke er bestemt i eventuelt individuelle vedtægter.

Vedtægterne trådte i kraft 1. januar 2005 og medførte blandt andet:

 • at bestyrelsen nu har pligt til at udarbejde et budget, en vedligeholdelsesplan for ejendommen samt en husorden
 • at ejerforeningen kan beslutte at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring uden om generalforsamlingen

Den særlige normalvedtægt gælder for foreninger, som er etableret ved salg af almene boliger efter kapitel 5a i ”Lov om almene boliger” samt støttede private andelsboliger m.v. Det dækker altså nyere ejerforeninger, der opstår ved salg af almene familieboliger – men stadigvæk kun på de områder, hvor eventuelt individuelle vedtægter ikke bestemmer andet.

Den særlige normalvedtægt adskiller sig fra den almindelige normalvedtægt ved at indeholde særlige forhold som:

 • længere frist for indkaldelse til generalforsamlingen og udsendelse af materiale hertil
 • andre stemmeregler: Der stemmes kun efter fordelingstal
 • særregler om, at boligorganisationen på den almene afdelings vegne kan udpege personer, som er valgbare til ejerforeningens bestyrelse
 • en bestemmelse om sikkerhedsstillelse

Se normalvedtægten

Om forfatteren: Louisa arbejder med artikelskrivning og andre kommunikationsopgaver for Ejerportal.dk. Hun har en uddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og skriver om udvikling, nyheder og fif i relation til ejerforeninger.
Kommentarer

Hej Louisa, Du skriver i overskriften “ejerforeninger skal følge normalvedtægten”. Enig, da den er udarbejdet ud fra “loven om ejerlejligheder”. Men administrationsfirmaet DEAS mener at man lokalt i de enkelte ejerforeninger kan sætte §2 #4 ud af kraft ved at lave egne vedtægter, så der stemmes efter antal hoveder/lejligheder og IKKE efter fordelingstal. Er det tilladt? Der er trods alt lovgivningen der i så fald ændres på?
Mvh. Helene Humble

skriv et svar
Helene Humble - 4 år siden

Hej jeg søger hjælp til vejledning om vejhjelp
Vi har en grundejerforening
Vor bestyrelsen er imod
Fartdæmpene foranstaltninger
1.det ødelægger hvores vej
2.hvores hus slå revner
3.renovationsbiler vil ikke køre her ind.
Jeg har været på kommunen for nogle år siden og de sagde det var en god ide men vi skal alle være enige om det
Nu har vi boet her i 9 år og de vil slet ikke høre tale om det.
Vi er det første hus på en blind hvor oversigt er meget dårligt. Jeg åber i kan hjælpe mig
Mvh Aage

skriv et svar
Aage hagensen - 1 år siden

  Hej Aage

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ikke nogen siddende herinde, der er specialister i vejhjælp, men vi samarbejder med nogle firmaer, der udfører selve vejbumpene og også kan nedtage dem. Hvis du ønsker, at vi skal hjælpe dig med dette, så må du endelig indsende din forespørgsel til os via vores gratis formular: https://www.ejerportal.dk/indsendopgave/

  Hvis der ikke er flertal til at nedtage vejhjælpen i din forening, så er det et problem. Jeg vil i den forbindelse anbefale, at du vender problemerne med bestyrelsen og en administrator. En administrator vil kunne vejlede dig i forhold til det juridiske.

  De bedste hilsner
  Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Hejsa

Jeg har et spørgsmål til om en ejerforeningsbestyrelse har beslutnings kompetence til at beslutte hvad der må stå i fælles opgange ? hvis det ellers overholder lovgivningen ?

Tina

skriv et svar
Tina Møller - 8 måneder siden

  Hej Tina

  Tak for din kommentar. Hvis det står i vedtægter eller husorden og er vedtaget med et flertal på generalforsamlingen – så er det disse regler der gælder. Nogle foreninger laver disse regler i henhold til brandfare. Er det ikke med brandfare eller anden lovgivning som belæg kan du jo prøve at tage dialogen op på næste generalforsamling.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 8 måneder siden

Jeg har et spørgsmål. Hvis vi annullerer vores nuværende vedtægter med et pant på sølle 5.000,- kr. i hver lejlighed, træder de nye normal vedtægter med hele 50.000,- så i kraft uden at de tinglyses? Det vil nemlig koste mange penge for os, så det er en måde at få en gratis forhøjelse på?

skriv et svar
Finn Svenning - 6 måneder siden

  Hej Finn

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde – og da dit spørgsmål kræver en teknisk viden – vil jeg klart anbefale, at du tager kontakt til en administrator eller boligadvokat.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 6 måneder siden
Skriv en kommentar