NormalvedtægtVedtægter

Vedtægter i ejerforeninger

Ejerforeninger skal følge normalvedtægten. Læs hvad det betyder og læs om udvidelser og undtagelser.

Hvad indeholder vedtægterne?

Normalt indeholder vedtægterne altid regler for indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i foreningen. Derudover kan de indeholde begrænsninger i eksempelvis retten til at holde husdyr eller udleje sin lejlighed.

Er der flere vedtægter?

Ja, der eksisterer to normalvedtægter – den almindelige og den særlige.

Den almindelige normalvedtægt gælder for ejerforeninger, der er omfattet af lov om ejerlejligheder. Altså er denne vedtægt gældende for ”almindelige ejerforeninger” og dækker de områder, der ikke er bestemt i eventuelt individuelle vedtægter.

Vedtægterne trådte i kraft 1. januar 2005 og medførte blandt andet:

  • at bestyrelsen nu har pligt til at udarbejde et budget, en vedligeholdelsesplan for ejendommen samt en husorden
  • at ejerforeningen kan beslutte at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring uden om generalforsamlingen

Den særlige normalvedtægt gælder for foreninger, som er etableret ved salg af almene boliger efter kapitel 5a i ”Lov om almene boliger” samt støttede private andelsboliger m.v. Det dækker altså nyere ejerforeninger, der opstår ved salg af almene familieboliger – men stadigvæk kun på de områder, hvor eventuelt individuelle vedtægter ikke bestemmer andet.

Den særlige normalvedtægt adskiller sig fra den almindelige normalvedtægt ved at indeholde særlige forhold som:

  • længere frist for indkaldelse til generalforsamlingen og udsendelse af materiale hertil
  • andre stemmeregler: Der stemmes kun efter fordelingstal
  • særregler om, at boligorganisationen på den almene afdelings vegne kan udpege personer, som er valgbare til ejerforeningens bestyrelse
  • en bestemmelse om sikkerhedsstillelse

Se normalvedtægten

Om forfatteren: Louisa arbejder med artikelskrivning og andre kommunikationsopgaver for Ejerportal.dk. Hun har en uddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og skriver om udvikling, nyheder og fif i relation til ejerforeninger.
Kommentarer

Hej Louisa, Du skriver i overskriften “ejerforeninger skal følge normalvedtægten”. Enig, da den er udarbejdet ud fra “loven om ejerlejligheder”. Men administrationsfirmaet DEAS mener at man lokalt i de enkelte ejerforeninger kan sætte §2 #4 ud af kraft ved at lave egne vedtægter, så der stemmes efter antal hoveder/lejligheder og IKKE efter fordelingstal. Er det tilladt? Der er trods alt lovgivningen der i så fald ændres på?
Mvh. Helene Humble

skriv et svar
Helene Humble - 2 år siden
Skriv en kommentar