EjerforeningForpligtelserRettigheder

Sådan fungerer en ejerforening

Hvad er en ejerforening? Hvordan fungerer en ejerforening? Og hvordan forholder det sig med ejerforeninger og retssager? Vi guider dig igennem definitionerne af en ejerforening.

Hvad er en ejerforening?

En ejerforening er et administrativt fællesskab, der administrerer ejernes fælles anliggender.

Hvem er med i ejerforeningen?

Alle ejere af lejligheder i ejendommen er med i ejerforeningen, hvorfor de også har de dertilhørende rettigheder og tvungne forpligtelser.

Hvad kan ejerforeningen?

Ejerforeningen kan agere som retssubjekt i forhold til omverdenen og indgå retshandler i eget navn, udstede skøder, gældsbreve og lignende.

Foreningen har desuden en tegningsret, som er en legitimation til at forpligte samtlige ejere solidarisk.

Hvordan forholder ejerforeningen sig ved retssager?

Ejerforeningen kan både blive sagsøgt og sagsøge andre i retssager. Hvis ejerfællesskabet vil optræde som procespart, kan foreningen gøre det på medlemmernes vegne via bestyrelsen.

Foreningen kan sagsøges ved sin bestyrelse med solidarisk hæftelse for alle medlemmer, men en sagsøger kan også stævne foreningen ved dens ansvarlige medlemmer ”in solidum” og nævne de sagsøgte personer direkte ved navn.

Er ejerforeningen selvstændigt pligtsubjekt?

Nej. Lejlighedsejerne hæfter direkte, solidarisk og personligt for fællesomkostninger.

Det betyder, at kreditorer kan gå direkte til den enkelte ejerlejlighedsejer og ikke først behøver at søge dækning for et tilgodehavende hos ejerforeningen.

Samtidigt betyder det, at ejerne hæfter for hele beløbet “solidarisk”, så hver ejer er forpligtet til at betale hele skylden – derefter må vedkommende gøre regres mod den eller de øvrige ejere og medskyldnere.

Den enkelte ejer hæfter med alt, hvad han/hun ejer og senere erhverver på grund af den “personlige hæftelse”; hæftelsen er altså ikke begrænset til andelen i foreningens formue.

Er en ejerforening en “juridisk person”?

En ejerforening er ikke en sædvanlig forening men en juridisk konstruktion, der befinder sig mellem foreningen (selskabet) og det ansvarlige interessentskab (samejet).

Legitimation

Ejerforeningen kan i en række relationer fungere som selvstændigt retssubjekt og har legimitation til at indgå retshandler i eget navn. Desuden kan foreningen have en formue, hvor foreningens kreditorer har fortrinsret.

Ejerforeningen kan ikke erklæres konkurs.

Administration af ejerforening

Administration af en ejerforening bygger først og fremmest på tillid og på en god dialog mellem administrator, bestyrelse og ejere.
Når man skal vælge en administrator, skal man typisk sikre sig, at det behov, man har i foreningen, bliver dækket og at administrator kan løse de opgaver, man eventuelt måtte have nu og i fremtiden.
Mange foreninger bliver bange for at stille krav til deres administrator. Der er ingen grund til ikke at gøre dette. Administrator er ansat til at varetage foreningens ve og vel, og hvis foreningen ikke er tilfreds med den service, pris eller ydelse, som man får, så kan man med fordel gå i dialog med en anden administrator.
Ved valg af administrator vil det være en god idé at undersøge, hvor de er forsikret og om de kan skabe økonomisk tryghed og driftsmæssig klarhed, så både bestyrelsen og hver enkelt boligejer har det fulde overblik.
En administrator kan typisk udføre nedenstående:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Opkrævning af leje, påkravsskrivelser, ophævelser
 • Udarbejdelse af beboerkartotek med løbende ændringer
 • Lejereguleringer
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger
 • Lejerskifte – fraflytningssyn
 • Beboerkontakt
 • Styring af tilsyn med ejendomme
 • Abonnementsaftaler og forsikringer
 • Kontakt til myndighederne og Grundejernes Investeringsfond
 • Huslejenævnssager
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder m.m.
Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Ejerportal.dk. Løbende skriver hun artikler om ejerboligmarkedet, lånemuligheder og gode råd til bestyrelser i landet ejerboligforeninger.
Kommentarer

Hvad er det mindste antal ejerlejligheder der kraeves for stiftelse af en ejerlejlighedsforening?
Jeg bor I en bebyggelse fra 1984, paa et matrikelnummer, med 2 laenger indeholdende 3 ejerlejligheder hver.

Jeg har ikke kunnet finde svar I ejerlejlighedsloven.
Med venlig hilsen
Jens Helmark

skriv et svar
Jens Helmark - 5 år siden

Hej. Jeg vil høre som ejer af ejerforeningen/medlem, kan jeg bede om at ser bestyrelser referater? Jeg kan ser i vores årsregnskab som det er fremsend at det finde poste som
mødesugifter
bestyrelsesudgifter de poste er brugt penge på.
Kan jeg forlanger bilægge?
Med venlig hilsen
Elena Steffensen

skriv et svar
Elena Steffensen - 4 måneder siden

  Hej Elena

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde, men jeg vil anbefale, at du finder svar på dit spørgsmål i foreningens vedtægter, hvor denne praksis gerne skulle være defineret.

  I forhold til forretningsorden gælder: “Bestyrelser er ikke – med mindre vedtægterne siger andet – forpligtede til at offentliggøre deres forretningsorden.” Læs mere på vores søsterportal her: https://www.andelsportal.dk/brevkasse/forretningsorden-og-referater/

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 måneder siden
Skriv en kommentar