BoligkøbForsikringForældrekøbKøbogsalgSalgsopstilling

10 gode råd til køb af ejerlejlighed

Råd er ofte kærkomne, når man skal lave en investering i fx ejerbolig. Når du skal købe, er der nemlig RIGTIG mange detaljer at holde styr på. Få ro i maven med denne tjekliste.

 1. Tjek salgsopstillingen

 • Sæt dig ind i salgsopstillingens information og undersøg, om sælgerens foreslåede finansiering er den bedste for dig
 • Bed ejendomsmægleren lave alternative salgsopstillinger, der viser konsekvenserne af fx andre lån, løbetider, kreditforeninger
 • Snak med en uvildig rådgiver, der kan fortælle dig om dine muligheder – mægler er primært sælgers rådgiver

 

 2. Tjek boligen grundigt – hyr eventuelt en byggesagkyndig

 • Kig huset efter INDEN køb
 • Gør dig klart, at køber har en selvstændig undersøgelsespligt – derfor kan du ikke påberåbe dig fejl og mangler ved ejerlejligheden som kunne konstateres ved en almindelige besigtigelse; heller ikke selvom du ikke bemærkede manglerne ved besigtigelsen
 • Brug en byggesagkyndig, som du selv har valgt – også selvom der er en tilstandsrapport

 

 3. Tjek tilstandsrapporten

 • Sæt dig ind i den eventuelt eksisterende tilstandsrapport.
 • Anmod om en bygningskonsulents overslag over, hvad eventuelle fejl vil koste at lave
 • Vid, at fejl nævnt i tilstandsrapporten ikke bagefter kan påberåbes som mangler

 

 4. Tjek tingbogsattest og dokumenter såsom energimærkning

 • Sæt dig ind i samtlige dokumenter vedrørende ejendommen eller ejerlejligheden, inden du køber
 • Kræv at få udleveret en egentlig tingbogsattest, udskrift af tinglyste deklarationer, kopi af den nyeste ejendomsvurdering, den nyeste ejendomsskattebillet, et kommunalt oplysningsskema, BBR-ejermeddelelse, bygningsattester og tilladelser til brug samt de nyeste regnskaber for ejendommens forbrug af el, vand og varme
 • Læs oplysningerne om energimærkning og energiplan, som sælger skal udlevere inden køb (både ved parcelhuse og ejerlejligheder)
 • OBS: Mægler rekvirerer ofte først energimærke i forbindelse med underskrift af købsaftalen og indsætter en klausul om, at køber ikke kan stille krav mod sælger i anledning af rapportens indhold. Accepter ikke sådan en klausul!
 • Kend til informationer om isoleringstilstand og energiforbrug FØR dit køb! De er centrale for prisen

 

 5. Tjek forsikringsforhold og ejerforening

 • Undersøg ejendommens forsikringsforhold
 • Sikr dig, at du kan forsikre ejendommen mod angreb af svamp og insekter til normal præmie uden forbehold
 • Bed mægleren fremskaffe et skriftligt tilbud på en sådan forsikring
 • Sæt dig ind i ejerforeningens regnskaber, budgetter og seneste generalforsamlingsprotokollater, hvis du køber ejerlejlighed
 • Bed om en kopi af et ejerlejlighedsskema, hvor ejerforeningens formand eller administrator har besvaret vigtige spørgsmål om forholdene i ejendommen

 

 6. Tjek klausulerne

 • Gør dig klart, at du nok bærer kursrisikoen på et eventuelt ejerskiftelån
 • Sikr dig, at der i købsaftalen er klausuler, der sikrer, at du som køber kan kræve, at ejerskiftelånet kurssikres snarest efter at et lånetilbud foreligger
 • Få indføjet en klausul om, at du også kan kræve, at sælger snarest hjemtager lånet mod en garanti om, at du refunderer udgifterne hertil. Dette er ofte billigere end en fastkursaftale.
 • Vid, at sælger kan trække garantiprovisionen, som typisk udgør 0,375% pr. kvartal, fra i skat – Formulér derfor klausulen sådan, at du kun skal refundere sælgers nettoudgift efter skat.
 • Nogle ejendomsmæglerkæder bruger ofte en klausul om, at du som køber skal refundere købers bruttoudgifter før skat. Det betyder, at sælger tjener et beløb svarende til ca. 40% af garantiprovisionen, hvis lånet skal hjemtages med bankgaranti. Acceptér ikke sådan en klausul!

 

 7. Tjek forholdende omkring vinduer

Få indsat en klausul i købsaftalen om, at sælger udskifter termoruder, der per overtagelsesdagen viser sig at være punkterede, hvis køber skriftligt reklamerer inden 14 dage efter overtagelsesdagen

 8. Tjek at løfter er sikret skriftligt

 • Sørg for, at alle specielle løfter og oplysninger fra ejendomsmægler og sælger er skrevet ned.
 • Køber har bevisbyrden, og ofte bliver mundtlige aftaler ikke overholdt

 

  9. Tjek op på eventuelle pantebreve

Få indsat klausul i købsaftalen om, at du kan overtage eventuelt pantebrev mod selv at afholde omkostningerne forbundet dermed.

 

 10. Tjek op på godkendelse fra bank og advokat

Underskriv kun en aftale, hvor handlen med en skriftlig klausul er betinget af godkendelse fra dit pengeinstitut og din advokat.

Regneeksempel
Husleje betalt til forældre 3.000
Forbrug (lys, vand og varme) 1.000
Faste lejeudgifter, i alt 4.000
Indtægt ved fremleje 1.750
Indtægt vedr. forbrug 500
Indtægter inkl. forbrug 2.250
2/3 af lejeudgift ekskl. forbrug 2.000
Til beskatning i personlig indkomst 250
Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Kommentarer

Jeg spurgte, om man kan opløse en ejerlejlighedsforening, så hvert enkelt ejer får sin egen økonomi.
Her handler det om en lille ejerlejlighed med kun tre ejere , hvor man har valgt en betalt administrator til at tage sig af den fælle økonomi, hvor den ene ejer igen og igen tiltager sig rettigheder til at handle på de øvrige ejere vegne og udenom den valgte administrator , udenom generalforsamling. Hvilket jo er uacceptabelt og skaber ufred

skriv et svar
Inger Lorenzen - 7 måneder siden

  Hej Inger

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde – og da denne sag omkring opløsning kræver faglig rådgivning – vil jeg anbefale, at I kontakter en boligadvokat.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 7 måneder siden
Skriv en kommentar