FormularerLoveRegler

Love og formularer

Her på Ejerportal.dk har vi en samling af alle de love, som er relevante i forbindelse med ejerboligforeninger. Her kan du både finde ejerboligforeningsloven og lejeloven, ligesom du kan finde standardkontrakter til udleje af ejerlejligheder, købsaftaler og tjeklister.

bolighandel Ejerlejlighedsloven

Denne lov finder anvendelse på lejligheder, der ejes særskilt (ejerlejligheder).
Læs mere lige her

Love

bolighandel Fortrydelsesretten

Forbrugerbeskyttelsesloven giver dig en frist på seks hverdage, til at fortryde dit boligkøb. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor du og sælger har underskrevet købsaftalen.
Læs mere lige her

bolighandel Aftaleloven

I forbindelse med ejendomshandel og herunder underskrift af købsaftalen er de heri angivne frister for tilbud og accept reguleret af aftaleloven
Læs mere lige her

bolighandel Lejeloven

Loven gælder for leje – herunder fremleje – af hus eller husrum. Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.
Læs mere lige her

bolighandel Erhvervslejeloven

Lov om leje om erhvervslokaler.
Læs mere lige her

bolighandel Byggeloven

Bekendtgørelse af byggelov.
Læs mere lige her

bolighandel Tinglysningsloven

Bekendtgørelses af lov om tinglysning.
Læs mere lige her

bolighandel Realkreditloven

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Læs mere lige her

bolighandel Udstykningsloven

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i
matriklen

Læs mere lige her

bolighandel Ejendomsformidling

Lov om formidling af fast ejendom

Læs mere lige her

bolighandel Boligstøtteloven

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Læs mere lige her

Formularer

bolighandel Tjekliste til erhvervsleje

Tjekliste udarbejdet af Erhvervsstyrelsen til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler.
Læs mere lige her

bolighandel Forbrugeraftale

Standardaftale til brug ved aftaler om håndværkerydelser. Aftalen gennemgår de punkter, som bør være afklaret, inden arbejdet sættes i gang.
Læs mere lige her

bolighandel Købsaftalen

Også tidligere kaldet slutsedlen. Udfærdiget af Dansk Ejendomsmæglerforening. Samtlige vilkår for boligkøbet bør fremgå af aftalen.
Læs mere lige her

bolighandel Lejekontrakt

Typeformular A, 8 udgave. Kan også bruges som fremlejekontrakt.
Læs mere lige her

bolighandel Husorden 

De fleste ejerboligforeninger har en husorden, som kan bidrage til god skik og orden i boligforeningen. Du får her Ejerportal.dk’s bud på, hvordan en husorden i en ejerboligforening kan se ud.
Læs mere lige her

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Kommentarer

Hej, Jeres ovenstående link til købsaftale-paradigme er dødt. Kan I fremsende?
Vh, Andreas

skriv et svar
Andreas - 11 måneder siden
Skriv en kommentar