BestyrelsesarbejdeFormularerHusordenRegler

Husorden

De fleste ejerboligforeninger har en husorden, som kan bidrage til god skik og orden i boligforeningen. Du får her Ejerportal.dk’s bud på, hvordan en husorden i en ejerboligforening kan se ud.

Husorden – et eksempel til ejerforeninger

Som boligejer i  er du medansvarlig for at vi passer godt på vores ejendom og udendørsarealer. Det er derfor naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt foreningens beboere samt for at beskytte bebyggelsen. Foreningens generalforsamling har derfor vedtaget nedenstående ordensreglement.

Husorden for ”[ Ejerforeningens navn]” vedtaget [dd.mm.åååå] i henhold til vedtægtens § [x].

 1. Affald

Af sundhedsmæssige grunde skal alt være pakket ind i affaldsposer. Flasker og glasskår samt aviser, papkasser og andre større ting må ikke henkastes i affaldssække eller -skakte, men skal afleveres på de anviste steder.

 1. Altaner

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade hos andre beboere. Det er tilladt at anbringe altankasser ophængt i rustfrit beslag til beplantning. Der må ikke opmagasineres flyttekasser, affald, hårde hvidevarer eller lignende på altanen. Afskærmning og afdækning af altanen er forbudt.

 1. Antenner/parabol

Der må ikke opsættes nogen form for antenne/parabol på altan, tag eller andre steder.

 1. Bad og toilet

Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl. 24.00 og kl. 6.00. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lign. bør aldrig kastes i toiletkummen.

 1. Barnevogne, legeredskaber, cykler m.m.

Disse ting må ikke henstilles på trappegange, i kældre eller andre steder, hvor de kan være til gene for andre, men skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil.

 1. Cykling og knallertkørsel

Knallertkørsel er ikke tilladt på bebyggelsens gangstier og fortove. Henstilling af disse transportmidler henvises til stativer og cykelrum.

 1. Grønne anlæg

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og det må henstilles til beboerne, at man passer på træer, buske og anden beplantning, så udgifterne vedr. vedligeholdelse af de grønne arealer kan blive så lave som muligt.

 1. Leg og boldspil

Leg og boldspil må ikke foregå på trapper, lofter, i kældre og gadedøre, hvor det kan være farligt eller til gene for andre beboere. De forskellige legeaktiviteter henvises til de dertil indrettede områder.

Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg.

 1. Maskiner

Elektriske boremaskiner må kun benyttes i lejligheder til ophængning af billeder, gardiner og lignende i tidsrummet kl. 7.00 – 19.00. Det samme gælder vaskemaskiner og tørretumblere, hvis deres støjniveau chikanerer naboen/underboen.

 1. Musik

Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter m.m. skal ske med hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal der vise særligt hensyn og støjen skal dæmpes ned, så andres nattero ikke forstyrres. I særlige tilfælde bør I sikre jer, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 24.00.

 1. Parkering og motorkørsel

Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på foreningens parkeringspladser. Af hensyn til trafiksikkerheden henstiller vi til at beboerne kører forsigtigt.

 1. Pulterrum og kælderrum

Rummene skal, selvom de ikke benyttes, være aflåste og eventuelle vinduer skal holdes lukkede. Benzin må ikke opbevares i rummene.

 1. Trapper og trappevask

På trapper og trappegange må flasker, fodtøj, legeredskaber med mere ikke henstilles. Dørmåtter skal fjernes fra trappegangene på de dage, hvor trappevask foretages.

 1. Udluftning

For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling bør beboerne foretage en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt, blot 5 – 10 minutter ad gangen.

 1. Husdyrhold

Husdyrhold, herunder pasning af husdyr, er ikke tilladt, med undtagelse af førerhund.

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Ejerportal.dk. Løbende skriver hun artikler om ejerboligmarkedet, lånemuligheder og gode råd til bestyrelser i landet ejerboligforeninger.
Kommentarer

hejsa, Vi ejer en lejlighed i en boligforening, hvor det først er tilladt at have husdyr, men så i oktober 2018 har de vedtaget, at man ikke må have husdyr, og at de ikke udsteder nye tilladelser. Er det iflg. lovgivningen lovligt for ejerforening, at opkræve et mdl. gebyr på 500,- for dem som har husdyr uden tilladelse ? det opkræves via fællesudgifter, og hæves automatisk sammen med øvrige udgifter. De har skrevet, at er hunden ikke bortskaffet inden for 14 dage, så vil der blive opkrævet 500,- pr md indtil hunden er bortskaffet.

skriv et svar
HELLE ANDERSEN - 1 år siden

  Hej Helle

  Tak for din kommentar. Har du et husdyr, som du har fået, mens det var tilladt at holde husdyr, må du fortsat gerne holde det i boligen ifølge lejeloven. Du må dog ikke anskaffe dig endnu et husdyr, efter den nye husorden er trådt i kraft. Derfor kan du heller ikke pålægges et gebyr. Jeg vil anbefale dig at gå til en administrator, der kan hjælpe med den juridiske formulering.

  Held og lykke.
  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden
Skriv en kommentar