BestyrelseHusorden

Husorden – et eksempel

Hvor må børnene lege, er det i orden at hænge parabol op og hvad gør du, når du holder fest? Læs et eksempel på en husorden lige her.

Som boligejere i EB EJERPORTAL er vi alle ansvarlige for at passe på vores ejendom og udendørsarealer, ligesom vi skal sikre en god stemning i foreningen. Bestyrelsen har derfor vedtaget nedenstående ordensreglement:

1. Affald

Pak al affald ind i affaldsposer og smid glas, flasker, pap, aviser og andre større ting i de dertilhørende beholdere. På den måde undgår vi rod og sundhedsmæssige udfordringer og sikrer miljøet bedst muligt.

2. Altan

Hold din altan ren for at undgå at stoppe afløbet, som potentielt kan give vandskader hos andre beboere. Altankasser til planter er tilladt – de skal dog have rustfrit beslag.

3. Antenner/parabol

Opsæt aldrig antenne eller parabol på altan, tag eller andre steder på foreningens ejendom.

4. Bad og toilet

Pas på hvad du skyller ud i vask og toilet – bleer, vatpinde m.m. hører ikke til i afløbene, der nemt kan stoppe til.
Tag hensyn til dine naboers nattesøvn og undgå at tage bad imellem klokken 24.00 og 06.00.

5. Barnevogne, legeredskaber, cykler m.m.

Stil ovennævnte genstande og lignende i de rum, der er indrettet til det. Det er ikke tilladt at opbevare i kældre eller trappeopgange, hvor det kan genere andre.

6. Cykling og knallertkørsel

Kør ikke på cykel eller knallert på gangstier og fortove.
Parkér din cykel eller knallert i stativer og cykelrum.

7. Grønne anlæg

Pas på træer, buske og blomster, så vi kan bo flot og holde udgifter til vedligeholdelse nede.

8. Leg og boldspil

Leg og spil på de områder, der er indrettet til aktiviteter – og altså ikke på trapper, lofter, i kældre og ved gadedøre, hvor det kan være farligt eller genere andre beboere. Det er naturligvis heller ikke tilladt at beskadige ejendommen ved fx at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk.

9. Maskiner

Brug kun elektriske boremaskiner i tidsrummet 07.00-19.00, så det ikke generer andre beboere. Tænk også over brugen af vaskemaskine og tørretumbler, der kan genere nabo og underbo.

10. Musik

Tag hensyn til andre beboere, når du hører eller spiller musik – især ved aften- og nattetid. I særlige tilfælde kan du sikre dig, at naboerne er indforståede med støj efter midnat.

11. Parkering og motorkørsel

Parkér kun i de markedede båse og sikr trafiksikkerheden ved at køre forsigtigt i boligområdet. Lastbiler og campingvogne m.v. må ikke parkeres i foreningens område.

12. Pulterrum og kælderrum

Lås dine rum og luk vinduerne – også selvom de ikke er i brug. Opbevar i øvrigt aldrig benzin i rummene.

13. Trapper og trappevask

Stil ikke sko, legetøj m.v. på trapper eller i opgange. På dage med trappevask skal du fjerne din dørmåtte.

14. Udluftning

Luft ud gennem vinduer og gøre – optimalt 5-10minutter flere gange dagligt. Det mindsker fugt og sikrer et bedre indeklima.

15. Husdyr

Det er ikke tilladt at holde dyr – på nær førerhund.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Skriv en kommentar