BoligkøbFortrydelseFortrydelsesret

Fortrydelsesret på dit boligkøb

Hvad gør du, hvis du fortryder dit køb, hvor lang frist har du, og kan du gardere dig? Læs hvordan du skal forholde dig, hvis du trækker i land.

Hvordan bruger jeg fortrydelsesretten?

Har sælger accepteret købstilbuddet, er handlen bindende – og så kan du ikke bare trække dit bud tilbage. Det kan du ellers.

Hvor lang er fristen for at fortryde boligkøbet?

Du har seks hverdage til at fortryde dit boligkøb. De seks dage løber fra tidspunktet, hvor du og sælger har underskrevet købsaftalen.
Det betyder, at du altid også har en weekend til at overveje købet og søge hjælp hos en kvalificeret rådgiver.

Hvornår skal sælger have besked om fortrydelse?

 • Inden for fristen på seks dage.
 • Den skriftlige meddelelse og betaling skal du sende, så den er hos sælger eller formidler inden for seks dage efter, at sælger accepterede købstilbuddet.
 • Er aftalen indgået ved, at du har accepteret sælgers salgstilbud, regnes seks-dages fristen fra det tidspunkt, hvor du fik kendskab til salgstilbuddet.
 • Køber har bevisbyrden for, at brevet er kommet frem – send derfor brevet anbefalet eller med afleveringsattest

Tæller weekender og helligdage med i fristen på seks dage?
Nej.

Kan man stadigvæk aftale rådgiverforbehold?

Ja. Fortrydelsesretten forhindrer ikke, at du og sælger aftaler, at din rådgiver, fx advokaten, skal godkende handlen. Det kræver, at rådgiveren inden køb ser aftalen igennem, eller at du – skriftligt –tager forbehold for, at det kan ske.

Hvad betyder et rådgiverforbehold?

Forbeholdet betyder, at handlen annulleres, hvis rådgiveren har væsentlige indvendinger mod købsaftalen, som ikke kan løses med sælger. Det er altså en måde at ”komme ud af handlen” uden at betale godtgørelse. Fx er det en god idé, hvis du hurtigt skal skrive under, da du efterfølgende kan aflyse aftalen efter rådgivers råd.

Koster det noget at fortryde?

Ja muligvis. Vil du bruge fortrydelsesretten, skal du betale sælger godtgørelse på én procent af købesummen – men kun hvis sælger har underskrevet og dermed accepteret aftalen, da den så er bindende.

Hvornår koster det IKKE noget at fortryde?

 • Hvis aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje og hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom
 • Når sælgeren har handlet som led i dette erhverv
 • Hvis aftalen går ud på køb af en grund og ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden – her kan entreprenøren kun kræve vederlag for arbejde, som efter aftalen allerede skulle være udført, og som er udført.

Hvad så hvis ejendommen er taget i brug?

 • Er du flyttet ind og har fået udført håndværkerarbejde, skal du stille ejendommen til sælgers disposition – stadigvæk inden for de seks dage
 • Forandringer og udført håndværkerarbejde skal ”annulleres”, så ejendommens stand bliver som før forandringerne – stadigvæk inden for seks dage.
 • Hvis du eller andre med adgang til ejendommen i din interesse har forringet ejendommen, skal du udbedre skaderne inden for seks dage. Medmindre forringelsen er hændelig.
 • Køber har bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.

Hvad så når købsaftalen er tinglyst og udbetalingen betalt?

 • Er aftalen tinglyst, skal du inden for seks dage sørge for at aflyse aftalen.
 • Har du selv anmeldt skødet til tinglysning, skal du sende en begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst.
 • Har sælger sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til at aflyse aftalen
 • Har du betalt en del af købesummen, skal sælgeren straks ved din annullering betale dig pengene tilbage – på nær godtgørelsen på én procent af købesummen.

Har sælger fortrydelsesret?

Nej. Når sælger har underskrevet købsaftalen, er han bundet, hvis ikke andet er aftalt.

Hvordan sikrer jeg mig rådgiverforbehold i aftalen?

 • Inden underskrift beder du mægler vise dig, hvor i købsaftalen forbeholdet står.
 • Har mægleren ikke indsat advokatforbeholdet i købsaftalen, kan du selv skrive teksten i købsaftalen – gerne på “afslutningssiden”, hvor du skal skrive under. Brug kuglepen.

Hvordan skriver man forbeholdet?

Det kan fx lyde: ”Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers rådgiver kan godkende købsaftalen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den …….. 20….. kl. 12.00. I modsat fald er købers underskrift bindende.”

Undgå formuleringer som ”handlen er betinget af bankens økonomiske godkendelse” eller ”handlen er betinget af advokatens juridiske godkendelse”. Det er uklare formuleringer.

Hvor lang bør fristen for rådgiverforbehold være?

Tidsfristen bør som minimum være to fulde arbejdsdage, men vi anbefaler tre dage, som regnes fra det tidspunkt, hvor rådgiver modtager sagen på sit kontor. På den måde kan rådgiver nå at diskutere indvendinger med dig.
Acceptér ikke en aftale med en meget kort frist for forbehold, uanset hvor meget mægler presser på.

Om forfatteren: Louisa arbejder med artikelskrivning og andre kommunikationsopgaver for Ejerportal.dk. Hun har en uddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og skriver om udvikling, nyheder og fif i relation til ejerforeninger.
Kommentarer

Angående fortrydelsesret ved køb af hus.!
Hvem dækker sælger af hus efter at der er skrevet under og købers advokat trækker tiden ud med udsættelse i det uendelige.?
En Køber kan jo fortryde trods der er skrevet under ved et Advokatforhold og en da slippe for at betale 1% af salgsprisen når en advokat er med.
Sælger går og venter i lange tider uden selv at kunne komme videre og i sidste ende så ramler man ind i overtagelses dagen og sælge kan umuligt nå at finde et sted at bo og udflytning vil så overskride den aftalte overtagelses dato.
Hvem hjælper sælgeren her hvis købers advokat trækker tiden helt til overtagelsesdagen.?
Hvis køber kan slippe godt fra at underskrive,hvorfor kan sælger så ikke osse slippe godt fra det når tiden er så tæt på at det hele er umuligt at nå til den aftale overtagelsesdag.?
Kan sælgeren så ikke osse få en advokat til at lave et forbehold og trække tiden ud trods at Købers Advokat efter lang tid med overskridelse af aftalerne i købsaftalen har får udsat det gang på gang.?
Er der Juridisk en måde som kan sikre at sælger ikke først får salgssummen i sidste øjeblik da det er umuligt at pakke ned og ryde samt finde et sted at bo fra dag til dag.?
I øvrigt så høres der tit mere om Købere og lejere og hvordan de er sikret,og næsten intet om sælgere og udlejere og deres mulighed for at sikre sig at det hele ikke trækker ud.!
Er der i det hele taget en tidsfrist hvor advokaten ikke længere kan trække en handel ud.?

Med Venlig Hilsen
Gerhardt Frank

skriv et svar
Gerhardt Frank - 3 år siden

  Hej Gerhardt

  Tak for din henvendelse. Vi har desværre ikke den fornødne juridiske kompetence til at besvare dit spørgsmål. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter en boligadvokat med dit spørgsmål.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Hvornår udløber 6 dages reglen . Er det til kl. 12.00 middag eller 23.59 på 6.te dagen

MVH

Simone Stockfleth

skriv et svar
simone stockfleth - 1 år siden

  Hej Simone

  Tak for din kommentar. De seks dage løber fra tidspunktet, hvor du og sælger har underskrevet købsaftalen.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

vi har skrevet købsaftalen under i februar, vores bank har givet garanti for boligkøb men skødet og lån er ikke underskrevet .overtagelsesdatoen er 1-4-2021 kan vi som køber fortryde nu uden omkostninger

skriv et svar
susanne holm - 6 måneder siden

  Hej Susanne

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde – og da dit spørgsmål kræver en teknisk viden – vil jeg klart anbefale, at du tager kontakt til en administrator eller boligadvokat.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 6 måneder siden
Skriv en kommentar