ForældrekøbUdlejning

Forældrekøb af ejerlejlighed

Forældrekøb er en god mulighed, når børnene flytter hjemmefra. I de større byer, hvor barnet eksempelvis skal studere flere år, er det meget svært at anskaffe sig nogen form for lejebolig. Hvis man så får fingrene i en lejelejlighed, bliver den tit meget dyr at sidde i. Et forældrekøb af en lejlighed kan derfor være et godt alternativ.

UPDATE 13.12.19: Den nye finanslov lægger op til, at de fleste af de skattemæssige fordele ved et forældrekøb forsvinder ud af den såkaldte virksomhedsskatteordning i 2021. Læs alt om betydningen her.

Forældrekøb betyder, at en forælder eller forældrene køber en ejerbolig, som de efterfølgende udlejer til deres barn. Barnets svære boligsituation er løst, hvis forældrene har økonomi til at optage et lån til boligen.

Forældrekøb kan ofte være til gavn for både forældrene og barnet. Barnet bor til leje og kan derfor søge boligsikring til hjælp til huslejen, mens forældrene kan fratrække driftsudgifter og renter og anse lejlighedskøbet som en mulig investering.

Der kan dog også være ulemper i forbindelse med et forældrekøb. Vi har samlet nogle eksempler på fordele og ulemper, som man bør være bevidste om:

Fordele

 • Barnet får et sted af bo
 • Huslejen er til at betale
 • Man kan søge boligsikring som lejer
 • Prisudviklingen på markedet kan forhøje ejerlejlighedens pris
 • I større lejligheder kan et værelse udlejes til barnets venner, medstuderende eller lignende

Ulemper

 • Du kan få behov for vejledning og rådgivning undervejs
 • Ved salg er fortjenesten skattepligtig, hvis forældrene ikke har beboet lejligheden
 • Prisudviklingen på markedet kan nedsætte ejerlejlighedens pris
 • Forældrekøb er kun muligt med en god økonomi eller høj friværdi

Få rådgivning

Inden en bolig købes, anbefales det, at man som forældre får rådgivning gennem købs- og finansieringsprocessen. Der er forskellige juridiske og økonomiske forhold at tage højde for, når man ønsker at foretage et forældrekøb. Hvis man gør brug af en rådgiver eller ekspert undervejs, sikrer man at vælge den rigtige løsning for sig selv og ens økonomi.

Køb af lejlighed

Når man forældrekøber en ejerlejlighed, er der tale om et normalt køb af en ejerlejlighed. Dog skal man være opmærksom på, hvad der er tinglyst på eller er af regler omkring ejerlejligheden. Det kan være, at det fremgår af boligforeningens vedtægter, at udlejning af lejligheden er forbudt. Det ville forhindre et forældrekøb.

Oveni kommer pantekreditorerne også på banen, når man udlejer. De kan blandt andet kræve, at der stilles sikkerhed for betalingsaftalerne bliver overholdt i lejeperioden.

LÆS OGSÅ:Forældrekøb og økonomi

Udlejning

Forældrene udlejer ejerboligen til deres barn. Lejeforholdet er underlagt lejeloven og fungerer som en normal udlejning af en lejlighed. Det er en god idé, at der indgås en lejekontrakt mellem barn og forældre, så alle parter er bevidste om vilkårene i lejeforholdet. En skriftlig kontrakt er også et krav, hvis barnet efterfølgende vil søge boligsikring.

Hvis barnet er studerende, ses det også ofte, at et ekstra værelse i lejligheden udlejes til en af barnets venner eller medstuderende. Dette giver en ekstra indtægt for forældrene, hvor overskuddet af lejeindtægten dog skal beskattes.

Husleje

Huslejen skal fastsættes på et rimeligt niveau. Den må ikke sættes for billig, da man kan risikere at blive beskattet af differencen mellem markedslejen og den fastsatte husleje. En henvendelse fra SKAT kan få Huslejenævnet til at kigge på sagen og vurdere, om hvorvidt huslejen er rimelig eller ej.

Boligsikring for lejer

Boligsikring er en økonomisk støtte, der kan søges af alle, der bor til leje, som ikke modtager social pension. Om man er berettiget boligsikring, afhænger af huslejen, boligens størrelse og den personlige indkomst og formue.

Hvis der er børn i bolig, kan beløbet i boligsikring stige markant, hvor fremleje til barnets ven eller medstuderende omvendt vil nedsætte boligsikringen på grund af husstandsmedlemmernes indkomst. Boligsikring ansøges gennem Borger.dk.

Salg af lejligheden

Hvis man som forældre sælger lejligheden for mere end købsprisen, vil fortjenesten være skattepligtig. Dette skyldes, at forælderen eller forældrene ikke selv har være beboende i lejligheden. Hvis forælderen eller begge forældre derimod bor eller har boet i lejligheden, så vil fortjenesten ikke blive beskattet.

Et andet kendt eksempel er, hvis barnet eksempelvis er færdig med sin uddannelse og vil købe lejligheden. Hvis dette er tilfældet, vil fortjenesten heller ikke blive beskattet. Og som forælder har man endda lov til at sælge lejligheden til 15% under den offentlige ejendomsvurdering, hvis der vel og mærke sælges til barnet.

Få mere viden om forældrekøb:

På baggrund af denne guide, er der også nogle regler, man skal have i mente ved et forældrekøb. Vi giver her nogle eksempler på, hvilke regler man skal være opmærksom på i den forbindelse.

 

Om forfatteren: Benjamin Kabongo er kommunikationsmedarbejder på Ejerportal.dk. Han bidrager med nyheder, guides og blogindlæg om ejerboligmarkedet samt udviklingen på markedet. Benjamin Kabongo er derudover studerende i virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet.
Kommentarer

Hej Ejerportal.dk
Jeg har et spørgsmål omkring forældrekøb/virksomhedskøb i vores ejerforening.

Det fremgår af ejerforeningens vedtægter at: “Der må ikke drives erhverv fra de respektive ejerlejligheder uden foreningens og myndighedernes godkendelse.”
– Er forældrekøb eller virksomhedskøb hvor den pågældende lejlighed lejes ud til køberens barn (evt. værelser i lejligheden til barnets venner), sidestillet med erhvervsdrivelse og er denne type udlejning af ejerlejligheden omfattet af ovenstående punkt i ejerforeningens vedtægter?

Mvh.
Jais

skriv et svar
Jais - 2 år siden

  Hej Jais

  Tak for din kommentar. I forhold til forældrekøb, så har ejerforeninger for det meste specifikke vedtægter, der omhandler netop dette. Den vedtægt du referer til har umiddelbart kun noget at gøre med regler for erhvervsudlejning og virksomhedsdrift i foreningen – altså ikke forældrekøb.

  Når man forældrekøber en ejerlejlighed, er der tale om et normalt køb af en ejerlejlighed. Dog skal man være opmærksom på, hvad der er tinglyst på eller er af regler omkring ejerlejligheden. Det kan være, at det fremgår af boligforeningens vedtægter, at udlejning af lejligheden er forbudt. Det ville forhindre et forældrekøb. Du skal altså kigge nærmere ned i om der er nedskrevet et udlejningsforbud i vedtægterne.

  Du kan altid spørge bestyrelsen i foreningen om dette.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej Nynne,
Tusind tak for hurtigt svar.

Er det korrekt forstået, at en virksomhedskøbt ejerlejlighed som udlejes, kategoriseres som erhvervsmæssig udlejning og at dette kan sidestilles med at “drive erhverv”, som det fremgår af ejerforeningens vedtægter?
Købet af ejerlejligheden, er vel netop foretaget af virksomheden med henblik på udlejning.

I vedtægterne fremgår det at “Udlejning af enkeltvis solgte ejerlejligheder eller enkelte værelser i disse, bortset fra eet enkelt, må ikke ske uden samtykke fra bestyrelsen.”
– Dette betyder vel, at al udlejning af hele ejerlejligheder, eller enkelte værelser i disse, såfremt lejligheden ikke bebos af ejeren selv, skal godkendes af bestyrelsen? – Hvilket vel kan udgøre en mulig problematik for både forældrekøb og virksomhedskøb.

På forhånd tusind tak for svar.
De bedste hilsner.
Jais

skriv et svar
Jais - 2 år siden

  Hej Jais

  Du har ret. Du skal have samtykke fra bestyrelsen før du kan udlejer ejerlejligheden. Har foreningen en administrator tilknyttet, så vil jeg klart anbefale, at du kontakter vedkommende. Han/Hun vil nemlig kunne give en juridisk vurdering i forhold til de konkrete vedtægter.

  God eftermiddag 🙂
  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej Ejerportal.dk
Jeg har et par spørgsmål angående regler for udlejning af værelser i ejerlejligheder.
Hos flere ejerforeninger ses følgende formulering i foreningens vedtægter, under retningslinjer for udlejning af de respektive ejerlejligheder:
“Lejligheden må ikke – heller ikke ved salg – få karakter af en klublejlighed”.

– Hvad betyder denne formulering helt konkret?

– Har formuleringen nogen betydning for et forældrekøb, hvis der af forældrene (ejer) udlejes flere værelser i barnets (lejer) lejlighed?

– Har formuleringen nogen betydning hvis barnet (lejer), vælger at fremleje et eller flere værelser i lejligheden?

– Findes der regler for, hvor mange værelser barnet som lejer må fremleje i en forældrekøbt ejerlejlighed?

Mvh.
Jais

skriv et svar
Jais Nielsen - 2 år siden

  Hej Jais

  Tak for din kommentar. Jeg har fundet vedtægter fra en ejerforening, der uddyber klublejlighed som:

  “Udlejer af enkeltværelser i ejerforeningen, skal, hvis man som ejer ikke selv bebor lejligheden og udlejer enkeltværelser til flere lejere, der deler køkken og bad m.m., være opmærksom på, at dette kan betragtes som klublejlighed, og det er ikke tilladt.”

  I de fleste vedtægter plejer at være et særskilt afsnit om forældrekøb i foreningen, som er tilladt langt de fleste steder. Jeg vil dog anbefale dig at rette henvendelse direkte til ejerforeningen for nærmere afklaring.

  De bedste hilsner – og god sommer!
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden
Skriv en kommentar