ForældrekøbFremlejeØkonomi

Forældrekøb og økonomi

Vil du købe en bolig til dit barn, giver vi dig fif om afgifter, boligsikring, huslejefastsættelse og andre økonomiske aspekter ved forældrekøb lige her.

Hvad er forældrekøb?

Ved et forældrekøb køber du som forælder en ejerlejlighed og udlejer den til dit barn. Med mangel på lejeboliger, klub- og kollegieværelser kan forældrekøb være en god mulighed.

Hvorfor er forældrekøb smart?

For børnene er forældrekøb smart, fordi de slipper for at betale en høj husleje, selvom den dog skal svare til markedsprisen. Samtidigt kan barnet søge om boligstøtte efter de almindelige regler. På den måde sikrer barnet sig en fornuftig bolig til en fornuftig pris.

Hvilke udgifter får jeg forældrekøb?

Driftsomkostninger, renter og afdrag på lån i lejligheden, med mindre du køber lejligheden kontant

 Hvilke indtægter får jeg ved forældrekøb?

Udover lejeindtægten fra dit barn får du en skattefradrag af renteudgiften. Fradrager afhænger af den beskatningsform, du vælger; virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastningsordning.

Din rådgiver skal vejlede dig i forhold til din konkrete økonomiske situation.

Hvorfor er en privatøkonomisk beregning en god idé?

Ud over at hjælpe dit barn er dit køb også en investering, som påvirker din likviditet. Tal med din rådgiver og vurdér, om du har råd til investeringen.

 Er det altid en god investering at lave forældrekøb?

Om købet i øvrigt bliver en god økonomisk investering for Dem, afhænger dog af gensalgsprisen, som ethvert andet ejendomskøb. Investeringen skal ses langsigtet med en tidshorisont på fem til syv år.

Skal jeg betale gaveafgift?

Ja, forskellen mellem faktisk lejepris for dit barn og markedslejen er gaveafgiftspligtigt for barnet. Sidstnævnte er dog ofte af mindre betydning, da du afgiftsfrit må give hver af dine børn en årlig gave på 45.200 kroner.

Tag eksperter med på råd!

Der er mange juridiske og økonomiske forhold og regler at tage højde for ved forældrekøb – eksempelvis skattemæssige løsninger. Sørg derfor for at tage en ekspert med på råd.

Er der særlige punkter at være opmærksom på ved køb, når det er forældrekøb?

  • Du skal tjekke de forhold, der gør sig gældende ved almindeligt køb af ejerlejlighed.
  • Derudover skal du være opmærksom på, om udlejning er forbudt efter ejerforeningens vedtægter og de servitutter, som er tinglyst på ejerlejligheden. Tjek fx om udlejning kræver bestyrelsens godkendelse. Står der ikke noget i vedtægter eller servitutterne, er udlejning tilladt.
  • Tjek også om udlejning af ejerlejligheden medfører, at pantekreditorerne er berettigede til at opsige deres lån eller kræve, at der stilles sikkerhed for terminsbetalingerne i lejeperioden.

Hvordan foregår udlejningen til mit barn?

Også når du lejer ud til dit barn er aftalen omfattet af lejeloven.

Der er intet ubetinget lovkrav om, at en lejeaftale skal være skriftlig, men hvis der søger barnet boligsikring, er en skriftlig aftale bedst. Lejeaftalen skal indgås på markedsvilkår for at undgå uheldige skattemæssige og boligstøttemæssige konsekvenser.

Er der særlige regler i boligregulerede områder?

Ja. I fx København og Frederiksberg bør lejen fastsættes med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt leje. Vær opmærksom på, hvad forskellige lejevilkår, som fx indvendig vedligeholdelse betyder for størrelsen af boligsikring.

Kan man få boligsikring ved forældrekøb?

Ja, dit barn er berettiget efter de sædvanlige regler.

Hvordan er reglerne for boligstøtte?

De er forholdsvis komplicerede, men som udgangspunkt får lejere uden børn op til 15 procent i støtte. Satserne i 2016 er månedligt 999 kroner, hvis der ikke bor børn i boligen, 3515 kroner hvis der bor op til tre børn og 4394 kroner, hvis der bor flere end tre børn.

Er lejligheden større end 65 m2 brutto, får man kun en forholdsmæssig støtte. Grænsen på 65 m2 forhøjes med 20 m for hver yderligere person, der bor i lejligheden.

Hvad så hvis lejen er for høj?

Der ydes i så fald kun boligsikring i forhold til markedslejen eller en leje, der er fastsat ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje. Læs mere og beregn boligstøtte på borger.dk.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Skriv en kommentar