AdminsitraitonEjerboligEJerboligforeningEjerforeningEjerlejlighed

Værd at vide om ejerboligforeninger og ejerlejligheder

En ejerboligforening er et administrativt fællesskab, der administrerer ejernes fælles anliggender. Lejlighedsejere ejer individuelt deres lejligheder, mens de øvrige dele af ejendommen og selve grunden ejes i sameje mellem alle lejlighedsejere. Det betyder, at du også får et økonomisk fællesskab med de andre lejlighedsejere. Ud over at have udgifter til din egen lejlighed har du også udgifter til den fælles drift af ejendommen. Søger du information om ejerlejligheder og ejerboligforeninger, så kan du i vores sektion for love og formularer finde mere viden.
 
Sådan fungerer en ejerforening

Stiftelse af ejerboligforening

Stiftelse af ejerforeninger forekommer ved nyopførte ejerlejlighedsejendomme, ved overtagelse af udlejningsejendom, der allerede er opdelt i ejerlejligheder, hvor lejlighederne sælges til lejerne/køberne, eller hvor en nyere andelsboligejendom kan ændre status til ejerlejlighedsejendom.

Administration af ejerforening

Administration af en ejerforening bygger først og fremmest på tillid og på en god dialog mellem administrator, bestyrelse og ejere. Når man skal vælge en administrator, skal man typisk sikre sig, at det behov, man har i foreningen, bliver dækket og at administrator kan løse de opgaver, man eventuelt måtte have nu og i fremtiden. Mange foreninger bliver bange for at stille krav til deres administrator. Der er ingen grund til ikke at gøre dette. Administrator er ansat til at varetage foreningens ve og vel, og hvis foreningen ikke er tilfreds med den service, pris eller ydelse, som man får, så kan man med fordel gå i dialog med en anden administrator.
Ved valg af administrator vil det være en god idé at undersøge, hvor de er forsikret og om de kan skabe økonomisk tryghed og driftsmæssig klarhed, så både bestyrelsen og hver enkelt boligejer har det fulde overblik.

En administrator kan typisk udføre nedenstående:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Opkrævning af leje, påkravsskrivelser, ophævelser
 • Udarbejdelse af beboerkartotek med løbende ændringer
 • Lejereguleringer
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger
 • Lejerskifte – fraflytningssyn
 • Beboerkontakt
 • Styring af tilsyn med ejendomme
 • Abonnementsaftaler og forsikringer
 • Kontakt til myndighederne og Grundejernes Investeringsfond
 • Huslejenævnssager
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder m.m.

 

Ejerlejligheder

Lidt over halvdelen af landets boliger er ejerboliger og her bor 2/3 af landets befolkning. Når man køber en ejerlejlighed i en ejerforening bliver man en del af et administrativt fællesskab (ejerforeningen), som har til opgave at administrere ejernes fælles anliggender. Alle dem, som ejer en lejlighed i ejendommen er med i ejerforeningen, hvorfor de også har de dertilhørende rettigheder og tvungne forpligtelser. Køber man en ejerlejlighed køber man derfor også et medlemskab i et økonomisk fælleskab, hvor man sammen med andre medlemmer er med til at betale til fælles udgift, som drift og renovering af ejendommen.

Ejerlejligheder er underlagt ejerlejlighedsloven

Køb af ejerlejlighed

Er du ved at købe en ejerlejlighed?  Ved køb af bolig skal du være opmærksom på din godkendelse i foreningen og foreningens vedtægter. Vi har samlet de ting du skal være opmærksom på ved køb af ejerlejlighed:

10 gode råd til køb af ejerlejlighed

Lån og finansiering af ejerbolig

Fortrydelsesret på dit boligkøb

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Ejerportal.dk. Løbende skriver hun artikler om ejerboligmarkedet, lånemuligheder og gode råd til bestyrelser i landet ejerboligforeninger.
Kommentarer

Kender I nogle eksempler på bestemmelser i vedtægter or ejerforeninger om voldgift, hvis en ejer misligholder sine forpligtelser, opg foreningen giver en ejer pålæg om at fraflytte?
Normalvedtægten ofr ejerlejligheder har jo ingen bestemmelse om, hvad der skal ske i sådanne tilfælde, så den regner vel med de almndelige domstole. Men hvad hvis en ejerforening gerne vil have en voldgiftsbestemmelse?
med venlig hilsen
Lene Høyrup

skriv et svar
Lene Høyrup - 5 år siden

  Hej Lene,

  Det lyder som en uheldig sag.
  Vi har desværre ikke nogle jurister siddende, der kan udtale sig på et lovmæssigt grundlag.

  Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en boligadvokat eller tage kontakt til ejerforenings administrator, for at kunne få yderligere info omkring vedtægterne i din ejerforening.

  Jeg beklager, at vi ikke kunne være til mere gavn, men vi håber du kommer til bunds i sagen.

  Med venlig hilsen
  /Stefan – Ejerportal.dk

  Stefan S. Grods - 5 år siden

Jeg har en ejerbolig og er medlem af ejerforeningen

Jeg oplever at få ejere (3-4 af 21) laver mange forslag omkring vedtægter, husorden og bestyrelsens “råderum” til generalforsamlingen.
Et konkret eksempel er at 3 ejere laver 15 ændringsforslag + en en mistillidserklæring til hele bestyrelsen. Baggrunden er at de ønsker “friheder” som bestyrelsen afviser med korrekte henvisninger til Lokalplan, Vedtægter og Husorden.
Vedtægten følgende punkt om forslag: “Hvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen”.
Har de så ret til at indsende fra 4 til 6 emner til behandling og afstemning?

Jeg er ikke medlem af bestyrelsen, men er da bekymret, da der tidligere har været “diverse krav” fra de samme ejere.

På forhånd tak
Knud Erik Johansen

skriv et svar
Knud Erik Johansen - 4 år siden

  Hej Knud Erik Johansen

  Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt kan generalforsamlingen træffe afgørelser om alle forhold vedrørende ejerforeningen så længe, at de træffes i overenstemmelse med vedtægternes afstemningsregler. I normalvedtægterne § 4 står følgende: Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

  Så holder forslagene sig indenfor disse rammer er de altså gyldige. Jeg vil dog anbefale, at I tager snakken i foreningen, så I kan aftale, hvordan forslagene bør behandles fremadrettet.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

Hej.
I vores vedtægter står, at vi ikke må holde husdyr.
En ejer mener at det er besøg, når han har “besøg” af en hund fast 1 uge hver 2.uge. Tit 3 uger ad gangen.
Bestyrelsen mener ikke det er besøg. Kan du be/afkræfte det?
Venlig hilsen
Lene M. Kørner

skriv et svar
Lene M. Kørner - 3 år siden

  Hej Lene

  Tak for din henvendelse. Vedtægterne for husdyr varierer fra forening til forening. Det betyder, at der ikke findes en endelig rettesnor for, hvor tit man må have husdyr på besøg, da det er vedtægterne i den enkelte forening, der afgører dette. Hvis flertallet i foreningen ønsker skærpede krav, må I tage dette forslag op på en generalforsamling.

  God weekend.
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Hej med jer,

Min kone og jeg ejer en ejerlejlighed i en boligblok som består af følgende:

1 ejerlejlighed på 100 m2. ejet af min kone og jeg.
1 ejerlejlighed på 100 m2 ejet af ung mand.
4 lejligheder på 80 m2 ejet af mand fra Aarhus.
2 erhvervslejemål på 80 og 300 m2 ejet af samme mand fra Aarhus.

Til de 2 lejligheder på 100 m2. er der en altan som er gennemtæret og som derfor skal skiftes.

Der står intet i vores ejerforeningsbestemmelser om fordelingstal.

Vi ved at man for nogle år siden fik nye tagvinduer og at udgiften blev delt i 6 dele.

Men bør man ikke gå ind og regne ud pr. BBR m2? Og bør erhvervslejemålene i stuen ikke inddrages i en fordelingsnøgle?

Mit spørgsmål går primært på om erhvervslejemål skal bidrage til fællesskabet?

På forhånd tak.

skriv et svar
Henrik Møller Wyke - 2 år siden

  Hej Henrik,

  Tak fordi, at du skriver ind til os. Det er jeres vedtægter du skal læse igennem. Her skal det fremgå, om erhvervslejemålene skal være med i udgifterne til en ny altan. Hvis ikke der står noget, vil jeg foreslår, at I får det snakket igennem på jeres næste generalforsamling, og stemt enten for eller imod forslaget.

  Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

  Med venlig hilsen

  Ida – Ejerportal.dk

  Ida Landt - 2 år siden

Vi ombyggede en ejendom og lavede 8 ejerlejligheder for over 14 år siden. Der er oprettet en ejerlejlighedsforening i den forbindelse. De 6 lejligheder blev solgt og vi stoppede som administrator. Vi får nu regninger og rykkere fra forsyningsselskaber når f.eks. en ejer er død. Forsyningselskabet siger, at de får at vide, at vi står som ejer af foreningen via idq.dk. Det mener vi er helt forkert, men hvordan fjerner vi den registrering?

skriv et svar
Ina Nissen - 1 år siden

  Hej Ina

  Jeg vil anbefale dig at kontakte Skat. Du kan ringe til Skat på telefon: 72 22 28 82, hvis du har spørgsmål om foreninger og registrering. Jeg vil mene, at de kan guide dig videre derfra. Alternativt skal du have fat i en juridisk rådgiver eller administrator, der kan se jeres dokumenter og registrering igennem.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Kan finde mange informationer om hvordan man opretter en ejerforening, men ingen konkrete anvisninger om hvordan en sådan kan ophæves/nedlægges, når der ikke mere er et juridisk eller praktisk behov. Vi har erhvervet en bylejlighed, hvor der nu ikke mere er fælles arealer, fælles forsyning eller andre fælles aktiviteter. Ejerforeningen består af kun to ejerlejligheder. der er ingen kapital/opsparing i foreningen, begge parter er enige om at foreningen ikke tjener noget formål og vil gerne nedlægge den. Hvad er regler og jura?

Med venlig hilsen
Flemming E. Jørgensen

skriv et svar
Flemming Ehlerth Jørgensen - 8 måneder siden

  Hej Flemming

  Tak for din kommentar. Det er umiddelbart ikke lige til at opløse en ejerforening. Ønsker du at foreningen skal opløses, så skal foreningen kontakte en advokat.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 8 måneder siden

Hej med jer

i min ejerforening der har vi vores normal vedtægter fra 2003 af man har aldrig fået lavet dem rettet til
det er dog heller ikke det store problem

det er at den tidligere Bestyrelse formand har siden 2003 og frem til 2020 sagt til folk at sådan noget som vinduer er den enkle ejer som står for det
det har så mange hørt efter og har så selv udskiftet deres vinduer selv uden om ejerforeningen også selv om der står i vedtægterne at det er ejerforeningen der står for den vedligeholdes

Det er aldrig nævnt i nogen ref eller bestyrelse møder at vinduer er noget selv man står for kun sagt af et nu afdød medlem af den tidligere bestyrelse i 2016 på et bestyrelse møde hvor der ikke er sat spørgsmål tegn eller ikke fra dirigentens side

men nu er det blevet meldt ud af ejerforeningen efter at have fået nye bestyrelse vil overholde det som står i vedtægterne
det skaber så det resultat at flere medlemmer som har udskiftet for egen lomme vil have deres penge tilbage eller lave en vedtægts ændring omkring vinduer
(det skal siges at en er indehaver af ejendomsmæglerkæden Home og en står som investeringsrådgiver til ejedomme som vil have penge/ændringer som man burde mene kender reglerne)

jeg har for mig selv købt min lejlighed i 2016 og har da også et vinduer som skal skriftes men
Derudover er der masser af andre unge mennesker som ligesom mig selv som har købt en lejlighed og har læst hvad vedtægterne står for så man ikke skal stå for noget da det bliver der gjort

så hvad gør man i sådan en situation normalt vil det jo bare være hvad står der i vedtægterne og så vil man se at ja man har dummet sig
men nu er jeg og andre mindre tal grundet flere selv har gjort det i mange år og at flere af dem har flere lejligheder som de lejer ud den dag i dag

derfor ved en vedtægts ændring vil den så træde i kraft pr dags dato også når det er så stor en ændring som man skal tænke på de fleste folk har tegnet et lån til
er der så ikke en tidshorisont fra den træder i kraft eller er der andre muligheder for og kunne gøre et eller andet evt. den tidligere bestyrelse

skriv et svar
Simon - 1 måned siden

  Hej Simon
  Det lyder da som en mærkværdig situation – ærgerligt, at den tidligere bestyrelse har kommunikeret noget, der ikke var på linje med vedtægterne.
  I forhold til vedtægtsændringer: Det kræver et flertal på 2/3 for at stemme vedtægtsændringer igennem i ejerforeninger. Desuden skal ændringerne tinglyses. Læs evt. mere her: https://ef-raadgivning.dk/vedtaegter/#.YUmHQ2YzYso

  Bedste hilsner,
  Daniel – Ejerportal.dk

  Daniel Hinchely - 1 måned siden
Skriv en kommentar