EjendomsforsikringForsikring

Ejendomsforsikring

Det er vigtigt at vælge den rette forsikring, men markedet kan være svært at gennemskue. Få nogle gode råd til, hvad din ejendomsforsikring bør indeholde, hvis du bor i ejerforening.

Hvad SKAL dækkes i en ejendomsforsikring?

Nogle dækninger kan vælges, andre er obligatoriske, da de er formuetruende, hvis en skade sker. Følgende seks dækningstyper er nødvendige i en ejendomsforsikring:

Bygningsbrand – en forsikring der dækker skader som følge af brand, lynnedslag, sprængning og eksplosion.

Kortslutning – en forsikring der dækker skader i ejendommens faste elektriske installationer, hvor der ikke opstår brand.

Restværdierstatning – en forsikring der giver ret til at få nedrevet resterne af en beskadiget ejendom, når ejendommen er mere end 50 procent beskadiget.

Anden bygningsskade – en forsikring der dækker skade som følge af storm samt efterfølgende nedbørsskader, skader som følge af tøbrud og skybrud. Desuden dækker denne kategori også skader som følge af indbrud, vandskader fra ejendommens rørinstallationer og påkørselsskader.

Huslejetab – en forsikring der dækker tab af lejeindtægt, når lokaler ikke kan benyttes efter en dækningsberettiget skade.

Husejeransvar – en forsikring der dækker det erstatningsansvar, man som husejer påtager sig for skader på personer eller ting. Herunder erstatningsansvar for beboere m.fl.

Hvilke forsikringer kan I desuden tegne?

Entreprisedækning – en forsikring der dækker skader som følge af mindre om- eller tilbygninger og medtager byggeriets entreprenører efter AB92. AB92 giver entreprenøren ret til at være medforsikret på bygherres forsikring for brand og storm. De fleste håndværkere har dette med som et standardvilkår i tilbudsgivningen.

Pludselig skade – forsikringen dækker andre pludseligt opståede skader.

Hærværk/Graffiti – forsikringen dækker afrensning af graffiti og bemaling.

Vasketøjsdækning – forsikringen dækker skader på vasketøj ved tekniske fejl i vaskeriudstyr i fx fællesvaskerier.

Nøgledækning – forsikringen dækker udgifter til omstilling og udskiftning af låse og nøgler ved indbrud.

Dørsprængning – forsikringen dækker omkostninger som følge af, at offentlige myndigheder har måttet skaffe sig adgang til en lejlighed samt udgifter til udbedring af skader forårsaget af en beboers dødsfald.

Oprydning og jordskade – forsikringen dækker udgifter til oprydning, fjernelse og destruktion af forurenet jord efter en skade.

Bestyrelsesansvar – forsikringen dækker foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Retshjælp – forsikringen dækker udgifter til sags- og advokatomkostninger.

Svampe- og insektskader – forsikringen dækker angreb, der forringer bygningskonstruktionens styrke.

Glas – forsikringen dækker brud på alt glas inkl. keramiske kogeplader.

Sanitet – forsikringen dækker brud på håndvaske og wc-kummer.

Rørskade – forsikringen dækker skader på skjulte rør i ejendommen. Rørskader bør også omfatte el-ledninger, antennekabler etc.

Stikledninger – forsikringen dækker skader på stikledninger frem til offentlig tilslutning.

Arbejdsskade – forsikringen dækker personskade på ansatte viceværter samt beboere, der udfører arbejde for ejendommen.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Kommentarer

Jeg skal flytte den 1st november i et nyt hus (Græsager 506, 2980 Kokkedal), Jeg søger efter ejendomforsikring.
Mvh
Sylvain Barjon
23109866

skriv et svar
Sylvain Sébastien Eric Barjon - 3 år siden

  Hej Sylvain

  Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale, at du kontakter dit forsikringsselskab, da det er dem som beskæftiger sig med ejendomsforsikring. Du er også velkommen til at sende din forespørgsel ind via vores gratis opgaveservice her: https://www.ejerportal.dk/indsendopgave/. Så vil vores serviceafdeling undersøge, hvorvidt vi har nogle leverandører, som kan hjælpe dig godt videre.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Jeg er interesseret i at høre om priser på Hærværk/Graffiti forsikring. Pr m2 facade?

skriv et svar
Jakob Adeltoft - 3 år siden

  Hej Jakob,

  Tak for din henvendelse. Vi har desværre ikke nogle firmaer tilknyttet, der gør sig specifikt i graffitiforsikring. Så det kan vi desværre ikke hjælpe med en pris på. Jeg håber, at I finder en god løsning.

  Bedste hilsner
  Maria – Ejerportal.dk

  Maria Carlsen - 3 år siden
Skriv en kommentar